Kancelaria transportowa

AKTUALIZACJA – Francja – od 1 stycznia 2021r. kierowcy ciężarówek mają obowiązek informowania o zakresie martwego pola

AKTUALIZACJA – Francja – od 1 stycznia 2021r. kierowcy ciężarówek mają obowiązek informowania o zakresie martwego pola

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje we Francji, wprowadzony przez „Décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes” nakaz posiadania przez samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oznakowania miejsc tzw. martwego pola. Obowiązek dotyczy zarówno samochodów zarejestrowanych we Francji, jak i poza nią.

Oznakowanie musi być dokonane za pomocą umieszczenia naklejek o specjalnym wzorze, ogłoszonym przez stronę rządową Francji. Brak tych naklejek może skutkować mandatem w wysokości 750 euro.

Warto wskazać, że do 31 marca 2021 roku trwa okres przygotowawczy, ustanowiony na podstawie Arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l’article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds, natomiast od 1 kwietnia 2021 posiadanie oznakowania jest bezwzględnie nakazane, a nieprzestrzeganie będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi.

Niepoprawne naklejenie może natomiast prowadzić do zatrzymania na kontrolę, choć samo w sobie do 31 grudnia 2021 roku, nie będzie miało konsekwencji w postaci mandatu.

Nasza Kancelaria prowadzi sprzedaż drukowanych według oficjalnego wzoru naklejek, wykonanych w jakości odpowiadającej trudnym warunkom atmosferycznym na drodze i przeznaczonych do długotrwałego użytku. W ramach sprzedaży oferujemy także pomoc w odpowiedniej instalacji naklejek, zgodnie z wypracowanymi od stycznia procedurami francuskich przewoźników.”

Scroll to Top