Kancelaria transportowa

DANIA: OD 01 STYCZNIA 2021R. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA KIEROWCY ORAZ ZAPEWNIENIA PŁACY MINIMALNEJ

DANIA: OD 01 STYCZNIA 2021R. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA KIEROWCY ORAZ ZAPEWNIENIA PŁACY MINIMALNEJ

Od 01 stycznia 2021 r. Dania wprowadza obowiązek zgłaszania pracowników delegowanych oraz zagwarantowania płacy minimalnej. Przepisy dotyczą kabotażowego przewozu towarów pojazdami o DMC powyżej 3,5 t, kabotażowego przewozu osób oraz drogowej części transportu kombinowanego na terytorium Danii. Z dochowania wspomnianych wymogów zwolnieni są przewoźnicy prowadzący działalność na własny rachunek bez pracowników.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia kierowcy dokonuje się za pomocą formularza udostępnionego na stronie Duńskiego Urzędu Biznesu – www.virk.dk. Formularz należy wypełnić i przesłać najpóźniej w momencie rozpoczęcia podróży.
W zależności od przedsiębiorstwa w formularzu należy podać następujące informacje:

 • nazwę i adres przedsiębiorstwa oraz dane kontaktowe,
 • rodzaj transportu,
 • numer rejestracyjny pojazdu ciągnącego,
 • data rozpoczęcia i zakończenia podróży,
 • tożsamości i dane kontaktowe kierowców,
 • rodzaj podróży.

Istnieje możliwość zmiany informacji w zakresie danych przedsiębiorstwa i kierowcy.
O zmianie należy powiadomić nie później niż następnego dnia roboczego po jej wystąpieniu.

STAWKI PŁACY MINIMALNEJ

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia kierowców wykonujących kabotaż z towarami lub częścią drogową transportu kombinowanego wynosi 163,50 DKK.

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia kierowców wykonujących kabotaż z osobami wynosi 163,30 DKK.

Minimalna stawka godzinowa dla kierowców wykonujących przewozy turystyczne wynosi 168,60 DKK.

Stawki są aktualizowane co najmniej raz w roku. Pierwsza korekta zostanie dokonana 01 marca 2021 r.

KONTROLA NA DRODZE

W przypadku kontroli na drodze organy mogą wymagać następującej dokumentacji:

 • potwierdzenie zgłoszenia i dokumentacja rejestracyjna
 • umowa o pracę kierowcy
 • karty płac lub inna dokumentacja zawierająca podobne informacje w przypadku gdy na jej podstawie można zweryfikować metodę obliczania wynagrodzeń w okresach, w których kierowca wykonywał przewozy objęte omawianą regulacją – z okresu ostatniego roku, nie wcześniej jednak niż za czas przypadający po 01 stycznia 2021 r.
 • zapisy czasu pracy kierowców i inna równoważna dokumentacja – z okresu ostatniego roku, nie wcześniej jednak niż za czas przypadający po 01 stycznia 2021 r.
 • dokumentacja przewozowa, umowy przewozu lub dokumentacja kontrolna – z okresu ostatniego roku, nie wcześniej jednak niż za czas przypadający po 01 stycznia 2021 r.

w postaci papierowej lub elektronicznej – w oryginalnym języku wraz z tłumaczeniem na język duński lub angielski.

Przewoźnik zobowiązany jest dostarczyć wymaganą dokumentację w rozsądnym terminie. Kierowca może skontaktować się z pracodawcą celem uzyskania brakującej dokumentacji. Czynności te jednak nie mogą powodować znacznego opóźnienia w przeprowadzeniu kontroli.

KONSEKWENCJE

Naruszenie powyższych przepisów jest karane m. in. w drodze nałożenia grzywny.

Duński Urząd Ruchu Drogowego uzgodnił jednak z duńską policją krajową, że do 31 marca 2021 r. przeprowadzane kontrole będą miały charakter orientacyjny.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top