Kancelaria transportowa

Brexit – najważniejsze informacje dla kierowców

Brexit – najważniejsze informacje dla kierowców

Pierwszego stycznia wchodzi w życie „European Union (Future Relationship) Bill”, będący ratyfikacją wcześniejszego „EU–UK Trade and Cooperation Agreement”. Tym samym, dobiegnie końca żmudna procedura realizacji tzw. Brexitu, tworząc nowe zasady dla handlu i współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a Wspólnotami Europejskimi. Sygnalizuje to radykalne zmiany dla wielu sektorów gospodarki, w tym – naturalnie – dla przewoźników i kierowców.
Poniżej postaramy się przybliżyć najważniejsze dla kierowców nowe regulacje.

Firma transportowa musi zapewnić swojemu kierowcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty celne oraz inne dokumenty. Firma transportowa musi również sprawdzić, czy ich kierowcy wiedzą, jakie dokumenty będą musieli okazać na każdym etapie przejazdu, w tym:
podczas inspekcji drogowych przed wyjazdem w celu udowodnienia gotowości do przekroczenia granicy w portach lub terminalach kolejowych, a także w urzędach celnych.

Kierowca natomiast musi mieć w pojeździe informacje i dokumentację dostarczoną przez firmę transportową na czas trwania przejazdu. Dotyczy to również informacji i dokumentacji niezbędnej do spełnienia wymogów państw członkowskich UE. Jest to uzasadnione tym, że każdy przepływ towarów z UE do Wielkiej Brytanii jest operacją wywozową dla władz UE, a jednocześnie operacją przywozową dla władz Wielkiej Brytanii.

Ważne, aby kierowcy wiedzieli, jakie informacje i dokumenty są potrzebne, gdzie, kiedy i w jaki sposób muszą zostać okazane i sprawdzone.

Niektóre szczegółowe uregulowania:

 1. Do 1 października 2021 r. obywatele UE, EOG i Szwajcarii będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii z paszportem lub krajowym dokumentem tożsamości, tak jak to robią obecnie. Od 1 października 2021 r. obywatele UE, EOG i Szwajcarii będą musieli okazać paszport, aby wjechać do Wielkiej Brytanii. Firmy przewozowe mające siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich, w tym Polski, będą mogły wykonywać 2 operacje kabotażowe na terytorium Wielkiej Brytanii w ciągu 7 dni.
 2. Na terytorium Wielkiej Brytanii będą uznawane dokumenty Unii Europejskiej, wymagane dotychczas przy wykonywaniu przewozów drogowych, jak na przykład licencje przewozowe, dokumenty kierowców
 3. Wymogi dotyczące dostępu do rynku oraz do zawodu są analogiczne do wymogów Unii Europejskiej, stąd dla przewoźników polskich i kierowców nie będzie żadnych zmian w tym zakresie.
 4. Podstawowym wymogiem dla przewoźników jest uzyskanie nr EORI, osobnego w Wielkiej Brytanii i drugiego wydanego przez nasze państwo. Brytyjski nr EORI jest niezbędny, aby móc funkcjonować, jako przewoźnik w systemie celnym i korzystać z przepisów celnych dotyczących wypełniania lub zmian we wnioskach Przywozowej Deklaracji Skróconej.
 5. Przy odprawie celnej niezbędnym dokumentem będzie deklaracja eksportowa/importowa wraz z numerem MRN (Movement Reference Number). Odpowiednio wypełnione dokumenty przesyłamy drogą elektroniczną do właściwych organów celnych.
 6. Powstaje nowy system elektroniczny – GVMS (Goods Vehicle Movement Service), w którym to systemie, przewoźnik będzie zobowiązany do rejestracji każdego przejazdu (dane pojazdu, przewożonego ładunku i deklaracji celnych oraz tranzytowych). Po dokonanej rejestracji otrzyma numer – GMR (Goods Movement  Record), którego okazanie będzie obowiązkowe od 01 lipca 2021 r. GVMS ma rozpocząć funkcjonowanie jeszcze w tym roku, używany przy przewozach tranzytowych od 01 stycznia 2021 r., a od 01 lipca 2021 r. również przy transporcie do, lub z Wielkiej Brytanii.
 7. Wjazd do Wielkiej Brytanii dla obywateli Unii Europejskiej będzie odbywał się na podstawie dokumentu tożsamości, to znaczy za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu. Jednak od dnia 01.10.2021 r. dokumentem upoważniającym do wjazdu będzie jedynie paszport.
 8. Przy przejeździe przez hrabstwo Kent, obowiązkowe będzie uzyskanie KAP (Kent Access Permit) – w przypadku używania Eurotunelu lub promu w Dover.
 9. W przypadku wykonywania transportu do/z Wielkiej Brytanii na przełomie roku 2020 – 2021, jeśli załadunek miał miejsce w 2020 r. a rozładunek już w nowym 2021 r. to będzie odbywał się on na dotychczasowych warunkach, czyli wymagany jest dokument CMR (dokument przewozowy), na którym widoczna ma być data załadunku towaru. Ta sytuacja obowiązuje do 2 stycznia 2021 r.
 10. Od 01.01.2021 r. przy wykonywaniu transportu standardowych towarów należy spełnić podstawowe procedury celne a deklaracje celne muszą zostać przesłane w terminie do 6 miesięcy. Deklaracje Safety&Security nie będą wymagane przez okres 6 miesięcy. Deklaracji celnych wymagać będą: tytoń, alkohol, produkty chemiczne. Zgłoszenia wstępnego będą wymagały towary zaliczane do grupy wysokiego ryzyka w obrębie: zwierząt, artykułów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (wraz z dokumentacją zdrowia) natomiast od 1 kwietnia 2021 wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinne będą wymagać zgłoszenia wstępnego i okazania dokumentacji zdrowia. Kontrola dokumentów jest zdalna – więcej informacji.
  Co ważne: pełnej dokumentacji celnej Wielka Brytania wymagać będzie od wszystkich towarów przekraczających granicę od 1 lipca 2021.

Brytyjski biuletyn informacyjny dla kierowców

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top