Kancelaria transportowa

Berlin- nowe rozporządzenie w sprawie wjazdu na teren Republiki Federalnej Niemiec w czasie trwania pandemii COVID- 19.

Berlin- nowe rozporządzenie w sprawie wjazdu na teren Republiki Federalnej Niemiec w czasie trwania pandemii COVID- 19.

Parlament niemiecki ogłosił rozporządzenie w sprawie ochrony przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV2. Niniejsze rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 stycznia 2021 r. i wstępnie obowiązuje do 31. Marca br.

Wprowadza ono podział na obszary ryzyka:

1. Wjazd z obszarów zagrożonych.

2. Wjazd z obszarów o wysokiej częstotliwości występowania zachorowań.

3. Wjazd z obszarów, na których występują mutacje koronawirusa.

Polska od 24 października 2020 r., zaliczana jest do pierwszej grupy, tzn. do obszaru zagrożonego, w której pracownicy w transgranicznym przepływie osób i towarów, nie podlegają obowiązkowi rejestracji elektronicznej, ani posiadania negatywnego testu na obecność koronawirusa.

Jednak osoby, które ze względów zawodowych przewożą osoby lub towary drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną, mają prawo przebywać na terenie Niemiec do 72 godzin.

  • Obowiązek rejestracji elektronicznej:

Osoby wjeżdżające na teren Niemiec, które przebywały w strefie podwyższonego ryzyka w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem do kraju, obowiązuje wymóg rejestracji elektronicznej (DEA) na stronie internetowej.

Obowiązek ten dotyczy wjazdu z obszarów o wysokiej częstotliwości występowania zachorowań, oraz wjazdu z obszarów, na których występują mutacje koronawirusa.

  • Obowiązek posiadania negatywnego testu na COVID- 19:

Osoby, które przebywały w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem do Republiki Federalnej Niemiec na obszarze o wysokiej częstotliwości występowania zachorowań, jak również na obszarze, na którym występują mutacje koronawirusa, muszą na żądanie właściwego organu, przedstawić aktualny, negatywny test na obecność COVID- 19.

Oznacza to, że dla polskich przedsiębiorców i pracowników sektora transportu towarowego, nic się obecnie nie zmienia i nie są oni zobligowani ani do elektronicznej rejestracji, ani do posiadania aktualnego testu.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top