Kancelaria transportowa

Zwrot kar za ważenie z naciskiem osi do 11,5 tony

Zwrot kar za ważenie z naciskiem osi do 11,5 tony

Jeżeli zapłaciłeś karę za ważenie po dniu 01.01.2011 r. poruszając się pojazdami, których nacisk na oś nie przekraczał 11,5 tony – zgłoś się do nas.
Pomożemy Ci uzyskać zwrot zapłaconej kary wraz z odsetkami!

W dniu 11.01.2021 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych. Ustawa ta modyfikuje przepisy z zakresu przewozu ponadnormatywnego dostosowując je do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21.03.2019 r., w którym zakwestionowano polskie przepisy zabraniające poruszania się pod drogach publicznych bez zezwolenia pojazdami, których nacisk na oś nie przekracza 11,5 t.

Ustawa wprowadza nową podstawę wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną organu albo prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego.

Przypomnienia wymaga, że w ostatnich latach organy nakładały na przewoźników kary za poruszanie się pod drogach publicznych bez zezwolenia pojazdami, których nacisk na oś nie przekraczał 11,5 t. Wyrokiem z dnia 21.03.2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności przepisów stanowiących podstawę do nakładania wspomnianych kar.

Powołany wyrok był podstawą licznych wniosków o wznowienie postępowania, które miały na celu uchylenie nałożonych kar. Organy utrzymywały jednak kary, powołując się na brak podstaw do wznowienia postępowania. Obecnie brak ten został przez ustawodawcę uzupełniony, przez co droga do podważenia nałożonych kar stała się otwarta.

Okoliczność tę potwierdził sam ustawodawca, który wyraźnie zezwolił na wznowienie postępowania w sprawach dotyczących przejazdu dokonanego w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia wejścia w życie ustawy niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku.

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie:

– jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej – jeżeli sprawa zakończyła się ostateczną decyzją organu,

– w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – jeżeli sprawa zakończyła się prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego.

Ustawa nowelizująca wchodzi w życie z dniem 13.03.2021 r., z wyjątkiem m.in. powyższych przepisów dotyczących możliwości wznowienia postępowania, które to przepisy wchodzą w życie z dniem 26.01.2021 r. W przypadku uchylenia nałożonej kary, zapłacona kara wraz z odsetkami zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja generująca konieczność zwrotu środków stała się ostateczna.

Nie zwlekaj.

Jeżeli zapłaciłeś karę po decyzji ITD na wznowienie postępowania masz czas do 25 lutego 2021r.

Jeżeli zapłaciłeś karę po wyroku sądu administracyjnego, na złożenie dokumentów masz czas do 23 kwietnia 2021r.

Pomożemy Ci uzyskać zwrot zapłaconej kary wraz z odsetkami! Sprawdź naszą ofertę.
Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 500 415 527 lub adresem e-mail dok@koben.pl
KONTAKT

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top