Kancelaria transportowa

OGRANICZENIA WJAZDU DO FRANCJI | zmiany od 18.01

OGRANICZENIA WJAZDU DO FRANCJI | zmiany od 18.01

Zgodnie z informacją francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od dnia 18 stycznia 2021 r. wprowadzono nowe ograniczenia dotyczące wjazdu na terytorium Francji:

  1. Podróż międzynarodowa do Francji z innego kraju (z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Andory, Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu).

Każdy podróżny od 11 roku życia, przyjeżdżający na teren Francji musi przed wejściem na pokład przedstawić firmie transportowej, z którą podróżuje:

– negatywny wynik testu wirusologicznego COVID RT-PCR wykonany mniej niż 3 dni przed wyjazdem (jeśli podróżny nie posiada tych wyników nie będzie mógł wejść na pokład środka transportu);

– zaświadczenie potwierdzające, że podróżny nie wykazuje oznak COVID-19 i nie spotykał się z zarażoną osobą w ciągu ostatnich 14 dni, zaświadczenie to będzie również wskazywać zobowiązanie podróżnego do przestrzegania izolacji przez 7 dni od przybycia i do wykonania testu wirusologicznego COVID RT-PCR po zakończeniu izolacji;

– międzynarodowego świadectwa podróży ze wskazaniem powodu podróży;

– jeden lub więcej dokumentów uzasadniających powód tej podróży.

UWAGA! Kwarantanna nie obowiązuje podróżnych przejeżdżających przez Francję tranzytem, bez zatrzymywania się na terenie kraju. W wyjątkowych przypadkach krajów, w których nie ma możliwości wykonania testu badanie zostanie wykonane po przyjeździe, a osoba zostanie poddana siedmiodniowej izolacji w miejscu wyznaczonym przez władze. 

Odpowiednie zaświadczenia znaleźć można na stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  1. Podróż do Francji z Wielkiej Brytanii

Ze względu na rozpowszechnianie się odmiany wirusa Covid-19 Francja podjęła restrykcyjne środki dotyczące podróży z Wielkiej Brytanii. Tylko niektóre kategorie osób są upoważnione do podróżowania do Francji lub tranzytu z Wielkiej Brytanii na podstawie certyfikatu podróży.

Wśród osób korzystających z tego odstępstwa dotyczącego podróży znajdują się obywatele Francji, obywatele brytyjscy mieszkający we Francji lub podróżujący tranzytem do swojego państwa członkowskiego UE, w którym mają miejsce zamieszkania, lub osoby, które muszą podróżować z powodów zawodowych.

Każdy podróżny od 11 roku życia, który wyjeżdża do Francji ze Zjednoczonego Królestwa, musi przed wejściem na pokład przedstawić firmie transportowej:

– zaświadczenie potwierdzające, że podróżny nie wykazuje oznak COVID-19 i nie spotykał się z zarażoną osobą w ciągu ostatnich 14 dni, Zaświadczenie to będzie również wskazywać zobowiązanie podróżnego do przestrzegania izolacji przez 7 dni od przybycia   do wykonania testu wirusologicznego COVID RT-PCR po zakończeniu izolacji (jeśli podróżny nie posiada tych wyników nie będzie mógł wejść na pokład środka transportu);

– zaświadczenie o podróży i podróży do Francji z Wielkiej Brytanii.

Osoby podróżujące tranzytem bez zatrzymywania się na terenie kraju nie muszą poddawać się kwarantannie.

Wyłączeni z powyższych regulacji są kierowcy samochodów zapewniających międzynarodowy transport towarów, którzy mogą okazać wynik testu genetycznego wrażliwego na wariant VUI-2020-12-01. Lista akceptowanych testów i wybranych laboratoriów znajduje się na tej stronie (w języku francuskim). Władze brytyjskie uruchomiły tymczasowe punkty wykonywania testów w pobliżu przepraw do Francji. 

Odpowiednie zaświadczenia znaleźć można na stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – TUTAJ.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top