Kancelaria transportowa

GODZINA POLICYJNA W HOLANDII | COVID-19

GODZINA POLICYJNA W HOLANDII | COVID-19

Od 23 stycznia 2021 r. w godzinach od 21:00 do 4:30 na terytorium Holandii obowiązywać będzie godzina policyjna.

W tych godzinach zabronione będzie poruszanie się po ulicach bez ważnego powodu. Jest to środek prewencyjny, uzupełniający obecne obostrzenia, mający na celu zapobieganie spotkaniom w grupach i przenoszeniu COVID-19

W związku z wprowadzeniem godziny policyjnej dozwolone będzie przemieszczanie
tylko z określonych powodów, m.in.:

– w nagłych przypadkach;

– w sytuacji wymagającej pilnej pomocy medycznej,

– w sytuacji wymagającej pilnej pomocy weterynaryjnej lub wyprowadzenia psa,

– w sytuacji wymagającej pilnej pomocy osoby przemieszczającej się,

– gdy pracodawca wymaga odpuszczenia miejsca zamieszkania w celu wykonywania pracy,

– w wypadku wyjazdu zagranicznego lub powrotu do Holandii,

– w sytuacji przemieszczenia celem uczestnictwa w pogrzebie
(z zastrzeżeniem konieczność udowodnienia tej okoliczności),

– w przypadku konieczności stawienia się na wezwanie sądu lub prokuratora lub w związku z rozprawą sądową w celu wniesienia sprzeciwu, rewizji sądowej lub postępowania odwoławczego (z zastrzeżeniem konieczność udowodnienia tej okoliczności),

W przypadku konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania, każda osoba przemieszczająca się ma obowiązek posiadania formularza deklaracji własnej, który może być wypełniony za pośrednictwem portalu internetowego, a następnie wydrukowany.  

Każda osoba podróżująca po terytorium Holandii zobowiązania jest posiadać dokumenty wskazujące na powód podróży lub potwierdzające jej odbywanie.

Jeśli konieczne jest przemieszczanie się po terytorium Holandii w czasie godziny policyjnej w celu wykonywania pracy obowiązkiem pracownika jest posiadanie i okazanie na prośbę służb deklaracji pracodawcy o godzinie policyjnej. Formularz deklaracji jest dostępy do pobrania TUTAJ.


Formularz można wydrukować lub okazać w formie cyfrowej. Grzywna za brak deklaracji wynosi 95,00 EUR. Ponadto, poza obowiązkiem posiadania przez kierowców międzynarodowych deklaracji pracodawcy zalecamy każdorazowo posiadanie dokumentów potwierdzających, że podróż odbywa się w związku z wykonywaniem transportu drogowego, takich jak dokumenty przewozowezgłoszenie delegowania pracownika do wykonywania pracy na terytorium Holandii, umowa o pracę przetłumaczona na język angielski.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top