Kancelaria transportowa

Stan wyjątkowy we Włoszech

Stan wyjątkowy we Włoszech

W dniu 14 stycznia 2021 roku, we Włoszech, weszło w życie rozporządzenie z mocą ustawy, przedłużające stan wyjątkowy na terenie całego kraju do 30 kwietnia 2021 roku.

Pojawiły się tam regulacje dotyczące wjazdu, poruszania się i transportu na terytorium Włoch.
Oto najważniejsze informacje:

 1. Obowiązuje zakaz przemieszczania się między regionami/prowincjami autonomicznymi, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania.​​​

Co to oznacza?
Przy ewentualnej kontroli należy okazywać dokumenty potwierdzające stosunek pracy/oddelegowanie
do pracy na terenie Włoch i tym podobne.

 • Osoby przyjeżdżające z terytorium Polski są zobowiązane do przedstawienia  wypełnionych oświadczeń, które znaleźć można TUTAJ , jak również wyniku negatywnego testu wymazowego
  (dopuszczalny jest zarówno testu molekularny jak i antygenowy), wykonanego w ciągu 48 godzin przed wjazdem na teren Włoch.
  Wyłączeni z tego obowiązku są poruszający się z udowodnionych przyczyn zawodowych (POD WARUNKIEM, że nie będą znajdować się na terytorium Włoch dłużej niż 120 godzin), jak również załogi transportu.
 • Godzina policyjna obowiązuje od godziny 22:00 do 5:00.
  W przypadku poruszania się w tym okresie, należy mieć przy sobie wypełnione i wydrukowane oświadczenie, znajdujące się TUTAJ.
 • Kierowcy powinni pozostawać w kabinie, chyba że mają na sobie maseczkę i rękawiczki. Obowiązuje dystans min. 1 metra przy wszelkich kontaktach.
 • Należy zapoznać się z dokumentami – KLIKNIJ
 • Na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych).
 • Wprowadzono ograniczenia w działalności barów, pubów, restauracji, cukierni i lodziarni – mogą być one otwarte  w godz. 5.00-18.00. Przy 1 stoliku mogą przebywać, jeśli nie są współdomownikami, jedynie 4 osoby. W strefach pomarańczowej (Abruzja, Apulia, Dolina Aosty, Emilia Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Kalabria, Lacjum, Liguria, Marche, Piemont, Umbria, Wenecja Euganejska) i czerwonej (Lombardia, Sycylia, Bolzano) zawieszona została stacjonarna działalność obiektów gastronomicznych; dozwolona sprzedaż na wynos (do 22:00) oraz z dostawą do domu.

Należy także bezwzględnie posiadać wydrukowane i podpisane w sposób nie budzący wątpliwości dokumenty CMR.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top