Kancelaria transportowa

BiReg – obowiązek rejestracji przedsiębiorstwa w węgierskim systemie

BiReg – obowiązek rejestracji przedsiębiorstwa w węgierskim systemie

Rząd węgierski, rozporządzeniem rządowym nr 722/2020 (722/2020 kormányrendelet), wprowadził  obowiązek rejestracji przedsiębiorstw prowadzących działalność transportową na terenie Węgier. Obowiązek dotyczy wszystkich, także węgierskich przedsiębiorstw.
Rejestracji będzie można dokonać na portalu internetowym , najpóźniej do 31 stycznia 2021 roku. Należy zgłaszać każdą trasę, która ma zostać podjęta, podawać wszelkie wymagane przez system informacje jeszcze przed opuszczeniem Węgier lub przed wjechaniem na ich teren.
Obowiązkiem jest to też zrobić przed zakończeniem za- lub rozładunku na Węgrzech. Ponadto wśród informacji muszą znaleźć się dane konkretnego kierowcy. Podczas załadunku i rozładunku szczegóły każdej operacji transportowej należy wprowadzić do systemu BiReg w terminie najpóźniej do końca operacji

Obowiązkowi rejestracji podlegają, zgodnie z dostępnymi do tej pory informacjami: pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony wykonujące międzynarodowy transport drogowy na Węgrzech, jak również te o DMC powyżej 7,5 tony, wykonujące wszelkie przewozy międzynarodowe. Podobnie, obowiązkowa jest rejestracja kursów polegających na kabotażu, wykonywanych przez pojazdy ciężarowe, a nawet przejazdów bez ładunku.

Rejestracji dokonywać może kierowca, bądź inna osoba wyznaczona. Należy zwrócić uwagę, że zakres sytuacji podlegających obowiązkowi rejestracji jest bardzo szeroki i ogólnie zakreślony:

  1. wjazd lub opuszczenie Węgier;
  2. rozładunek lub załadunek dokonywany na Węgrzech;

Począwszy od dnia 1 lutego br., węgierskie służby będą karać niedopełniających powyższych obowiązków karami nawet do 800 tys. forintów (do 10 tys. złotych). Ważnym jest więc dokonanie rejestracji w systemie i uczulenie kierowców na nowe obowiązki do 31 stycznia br.

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z Ambasady Węgier w Warszawie, w najbliższym czasie dostępna będzie instrukcja zawierająca szczegóły rejestracji w systemie BiReg i jego obsługi.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top