Kancelaria transportowa

BiReg – aktualizacja! – Obowiązek rejestracji przedsiębiorstw

BiReg – aktualizacja! – Obowiązek rejestracji przedsiębiorstw

Z 27 na 28 stycznia 2021 roku, Parlament węgierski, w odpowiedzi na szeroką krytykę wprowadzenia obowiązku rejestracji operacji transportowych w ramach systemu BiReg, wprowadził do poprzednich regulacji szereg poprawek.


WAŻNE: poprawki obowiązują od dnia 4 lutego 2021 roku, co sprawia, że przewoźnicy przemieszczający się przez terytorium Węgier od 1 do 3 lutego 2021 roku, muszą zarejestrować się i zgłaszać swoje operacje na terenie Węgier na poprzednich zasadach o których pisaliśmy TUTAJ .

Przede wszystkim z obowiązku rejestracji i zgłaszania operacji, zwolniony zostaje transport wykonywany na licencji wspólnotowej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009. Taki obowiązek pozostaje jednak dla przewozów wykonywanych w ramach kabotażu, oraz pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, które wykonują międzynarodowy zarobkowy transport drogowy na podstawie zezwolenia Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) i zezwoleń dwustronnych.
Taki obowiązek będzie obowiązywać od dnia 4 lutego 2021 roku.


Sytuacja jest wciąż rozwojowa, zatem spodziewać się należy dalszych zmian.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top