Kancelaria transportowa

Nowe oświadczenie “SWORN STATEMENT” – musisz wypełnić przed wjazdem do Belgii

Nowe oświadczenie “SWORN STATEMENT” – musisz wypełnić przed wjazdem do Belgii

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO OŚWIADCZENIA -“SWORN STATEMENT”’ KONIECZNEGO DO WYPEŁNIENIA PRZED PRZYJAZDEM DO BELGII

            Władze belgijskie wprowadziły regulację obowiązującą od 27.01.2021 r do 01.03.2021 r. , która to przewiduje możliwość wjazdu do Belgii osobom niebędącym rezydentami tego państwa. Możliwość ta odnosi się do każdej osoby, która posiada obywatelstwo lub główne miejsce zamieszkania w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Strefy Schengen. Związane jest to jednak z obowiązkiem wypełnienia oraz posiadania przy sobie przez każdą osobę wjeżdżającą do Belgii, która nie jest obywatelem ani rezydentem tego państwa, specjalnego oświadczenia, w którym należy wskazać, że wjazd nie następuje w celach turystycznych oraz precyzyjnie określić powód, dla którego konkretna osoba wjeżdża na terytorium Belgii.

Należy podkreślić, że wskazane niżej osoby nie mają obowiązku posiadania
negatywnego wyniku testu PCR pod warunkiem, że:

 • konkretna osoba nie podróżuje samolotem, pociągiem, autobusem ani statkiem,
 • oraz jej czas pobytu w Belgii nie przekroczy 48 h.

W przypadku kierowców zawodowych nie ma konieczności posiadania negatywnego wyniku testu PCR ani odbywania kwarantanny. Dotyczy to także sytuacji, gdy kierowca przebywa na terytorium Belgii powyżej 48h pod warunkiem, że przebywa tam  stricte w celach zawodowych.

            Wjazd na terytorium Belgii możliwy jest dla każdej osoby niebędącej obywatelem ani rezydentem tego państwa tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy cel jej podróży można zakwalifikować, jako jeden z następujących przypadków:

 1. podróż w celach zawodowych,
 2. podróże dyplomatów, ministrów, szefów państw i rządów itp.,
 3. podróż z ważnych powodów rodzinnych,
 4. podróż ze względów humanitarnych,
 5. podróż związana ze studiami,
 6. podróż, która jest częścią codziennego życia gmin przygranicznych i regionów przygranicznych,
 7. podróż, aby opiekować się zwierzętami,
 8. podróż w związku z obowiązkami prawnymi,
 9. podróżuj w celu wykonania pilnych napraw w kontekście bezpieczeństwa pojazdu,
 10. podróż w kontekście przeprowadzki,
 11. podróż w celach tranzytowych.

Jeżeli kierowca tylko i wyłącznie przejeżdża przez terytorium Belgii, tzn. wykonuje tranzyt, a więc załadunek lub rozładunek następują na terytorium innego państwa, prawidłowe jest wskazanie w oświadczeniu, że odbywa on podróż w celach tranzytowych. Natomiast, jeśli załadunek lub rozładunek odbywa się na terytorium Belgii należy wskazać, że odbywa on podróż w celach zawodowych.

Wskazane oświadczenie można wypełnić albo w formie online lub wypełnić je ręcznie. Niezależnie od wyboru sposobu oświadczenie należy wydrukować, tak aby kierowca miał je cały czas ze sobą przy wjeździe do Belgii oraz w razie ewentualnej kontroli. Oświadczenie można pobrać pod następującymi adresami:

 1. wypełnij online
 2. wydrukuj i wypełnienia ręcznie

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top