Kancelaria transportowa

NOWE STAWKI PŁACY MINIMALNEJ W AUSTRII | ZMIANY 2021

NOWE STAWKI PŁACY MINIMALNEJ W AUSTRII | ZMIANY 2021

Związek Transportu Towarowego w Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej (WKO), z ponad miesięcznym opóźnieniem opublikował aktualny układ zbiorowy pracy dla branży transportowej,
z którego wynika, że  austriackim kierowcom pojazdów ciężarowych,
przysługuje od stycznia 2021 r. 1,47- procentowa podwyżka wynagrodzenia.

Podwyżka płac austriackich kierowców, wiąże się oczywiście z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia, które polscy przedsiębiorcy są zobowiązani wypłacać swoim kierowcom delegowanym do Austrii.
Poniżej przedstawiamy zestawienie obowiązujących w bieżącym roku stawek płacy minimalnej, z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy kierowców zawodowych.

Zgodnie informacją telefoniczną, uzyskaną przez naszą kancelarię od WKO,
zgłoszeń oddelegowania pracowników do Austrii, które są jeszcze aktualne, a w których uwzględniono stawki płacy minimalnej na 2020 r., nie trzeba aktualizować.

Aktualne stawki płacy minimalnej branży transportowej w Austrii, obowiązujące w 2021 r. (w EUR):

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top