Kancelaria transportowa

BELGIA – AKTUALNE INFORMACJE

BELGIA – AKTUALNE INFORMACJE

W dniu 13.02.2021r. wszedł w życie w Belgii dekret ministerialny nr 38 z dnia 07.02.2021 r. Na mocy art. 5 przedmiotowego dekretu, pracownicy sektora transportowego lub podmiotów świadczących usługi transportowe, w tym kierowcy pojazdów przewożących towary, zostali zwolnieni z obowiązku posiadania oświadczenia– sworn statement /declaration of honour pod warunkiem, że:

  • zostaną wyposażeni w dokumenty przewozowe, z których bezpośrednio wynika, w jakim charakterze wjeżdżają do Belgii;
  • pobyt na terenie Belgii będzie trwał krócej niż 48h

W sytuacji jednak, gdy pobyt kierowcy na terytorium Belgii przekroczy 48h, to wówczas ma on obowiązek wypełnić formularz lokalizacji pasażera – Passenger Locator Form

Scroll to Top