Kancelaria transportowa

NOWE OBOSTRZENIA DOTYCZĄCE WJAZDU DO AGLOMERACJI LONDYŃSKIEJ

NOWE OBOSTRZENIA DOTYCZĄCE WJAZDU DO AGLOMERACJI LONDYŃSKIEJ

Od 1 marca 2021 r. w regionie administracyjnym ,,Greater London” – to znaczy Miasta Londynu oraz 32 gmin miejskich – wejdą w życie nowe obostrzenia. Mianowicie kierowcy pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 ton będą zobowiązani do ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na wjazd na obszar Aglomeracji Londyńskiej – mianowicie zezwolenie Direct Vision Stanard i HGV. Obostrzenia wynikają z uchwalenia aktu Standard Direct Vision.

Posiadanie rzeczonego zezwolenia będzie weryfikowane i egzekwowane na terenie całego Greater London 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

W przypadku wjazdu bez wymaganego zezwolenia przewoźnicy zostaną ukarani mandatem karnym PCN w wysokości do 550 GBP. Jeśli mandat zostanie zapłacony w ciągu 14 dni, kwota zostanie obniżona do 275 GBP, jeśli zostanie zapłacona w ciągu 14 dni).

CZYM JEST DIRECT VISION SYSTEM?

            Direct Vision Standard mierzy, jaka jest widoczność kierowcy samochodu ciężarowego z okna kabiny ciągnika siodłowego. Wskazuje on także na poziom ryzyka dla niechronionych użytkowników dróg, takich jak osoby spacerujące czy poruszające się rowerem w pobliżu pojazdu ciężarowego. Poziom widoczności został wyrażony w skali od 0 (słaba) do 5 (doskonała) gwiazdek.

OKRES KARENCJI

            Co do zasady wymagania narzucone aktem Standard Direct Vision powinny być spełnione do dnia 1 marca 2021 r., jednak Transport for London przewidział 90 dni okresu karencji, dla tych którzy zamówili komponenty Safe System i obecnie z powodu opóźnień w dostawach i montażu, nie są w stanie spełnić ww. wymagań przed 1 marca 2021 r.  Celem skorzystania z okresu karencji należy przesłać przed 1 marca 2021 r. dokumentację od firmy, której zleciliśmy montaż i produkcję komponentów Safe System wraz ze wskazaniem:

  • terminu montażu,
  • oraz numeru rejestracyjnego pojazdu,

na adres poczty elektronicznej Transport of London: DVSGracePeriod@TfL.gov.uk           

Po rozpatrzeniu wniosku organ wyśle pisemne potwierdzenie swojej decyzji. Przesłanie dokumentacji po 1 marca 2021 r. nie uprawnia do skorzystania z okresu karencji.

TRYB ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek o uzyskanie przedmiotowego zezwolenia można złożyć tylko drogą elektroniczną. Należy wypełnić formularz znajdujący się pod wskazanym adresem – Pay a PCN – Transport for London (tfl.gov.uk) W sytuacji uzyskania zezwolenia nie otrzymasz żadnego zaświadczenia ani papierowej kopii, bowiem nie ma potrzeby posiadania takich dokumentów w pojeździe, gdyż wszystko jest weryfikowane elektronicznie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia dla pojedynczego lub większej ilości pojazdów.  Do wniosku muszą zostać dołączone fotografie pojazdu, spełniające wymogi dokładnie opisane pod adresem – Guidance for the HGV Safety Permit – Transport for London (tfl.gov.uk).

            Złożenie wniosku jest wolne od opłat. Uzyskanie zezwolenia dla konkretnego pojazdu ciężarowego uzależnione jest od tego, czy spełnia on minimalne wymogi wyrażone w skali za pomocą gwiazdek DVS – obecnie wystarczy uzyskanie 1 gwiazdki.  Jeśli pojazd nie uzyska minimalnej liczby gwiazdek DVS, oznacza to konieczność zwiększenia bezpieczeństwa pojazdu poprzez wyposażenie go w ulepszenia Safe System.

            Uzyskane zezwolenie może zostać cofnięte lub zawieszone, jeśli pojazd, któremu udzielono zezwolenia, zostanie później uznany za naruszający warunki zezwolenia.

OKRES WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA

Okres ważności uzyskanego zezwolenia zależy od ilości uzyskanych gwiazdek przez dany pojazd:

  • pozwolenia zero gwiazdek będą ważne do października 2024 r.,
  • pozwolenia jedno i dwugwiazdkowe będą ważne do października 2024 r.,
  • zezwolenia trzy i więcej-gwiazdkowe będą ważne przez okres 10 lat od uzyskania zezwolenia.

Pojazdy ocenione od 0 – 3 gwiazdek będą musiały zostać wyposażone w Progressive Safe System od 2024 r.

Pojazdy spoza Wielkiej Brytanii

Pojazdy zarejestrowane poza Wielką Brytanią o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton wjeżdżające lub eksploatowane w Londynie będą również musiały posiadać ważne zezwolenie. Procedura ubiegania się o zezwolenie jest analogiczna tak jak w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii. Tam, gdzie istnieje wymóg przedstawienia dokumentów rejestracyjnych, takich jak dziennik V5C, akceptowane są zagraniczne odpowiedniki.

Direct Vision Standard zostanie poddany ponownej dyskusji w 2022 roku i uwzględnione zostaną wszelkie dodatkowe technologie lub wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo, które nie są obecnie dostępne.

Zmiany w normach emisji LEZ od 2021 roku

Zaostrzone zostały także normy emisji LEZ dla ciężkich pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Wchodzą one w życie również 1 marca 2021 r. Ciężkie pojazdy z silnikiem Diesla, w tym samochody ciężarowe, autobusy, autokary i pojazdy specjalistyczne, będą musiały spełniać normy emisji spalin Euro VI (NOx i PM) lub uiszczać dzienną opłatę za jazdę po obszarze Wielkiego Londynu. Dotychczasowy standard emisji LEZ dla samochodów ciężarowych to: Euro IV, pył zawieszony (PM). W przypadku pojazdów ciężarowych nie ma już konieczności płacenia osobnej opłaty ULEZ. W sytuacji, gdy pojazd spełnia normę Euro IV lub Euro V konieczne będzie uiszczanie dziennej opłaty w wysokości 100 GBP. Jeśli pojazd nie spełnia nawet normy Euro – IV opłata wzrasta do 300 GPB dziennie. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się pod niżej wskazanym adresem: Changes to the LEZ – Transport for London (tfl.gov.uk)

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące opisanych zagadnień można znaleźć pod wskazanym adresem internetowym w specjalnie utworzonym dla tego celu poradniku

Scroll to Top