Kancelaria transportowa

Czechy – obowiązek noszenia maseczek klasy FFP2

Czechy – obowiązek noszenia maseczek klasy FFP2

Od 25.02.2021 r.  każdy na terenie Republiki Czeskiej ma obowiązek noszenia maseczek klasy FFP2 lub KN95. Możliwe jest także noszenie dwóch maseczek jednorazowych jednocześnie – to rozwiązanie traktowane jest jednak wyłącznie, jako rozwiązanie przejściowe dla osób, którym jeszcze nie udało się zakupić odpowiedniej maseczki.

Przedmiotowy obowiązek wynika z art. I pkt 2 aktu wydanego przez czeskie ministerstwo zdrowia znajdującego się po wskazanym adresem – Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-25.-2.-2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz)

Po kontakcie telefonicznym z polskim wydziałem konsularnym w Ostrawie uzyskaliśmy informację, że kierowcy zawodowi wykonujący transport towarów w lub osób nie podlegają zwolnieniu z przedmiotowego obowiązku. Każdy kierowca ma zatem obowiązek założenia takiej maseczki, jeśli będzie chciał udać się np. do sklepu,  placówki usługowej itp. To samo dotyczy sytuacji korzystania z komunikacji publicznej. Co więcej, kierowca zawodowy ma także obowiązek noszenia maseczki w pojeździe, w przypadku jazdy w załodze z osobą, z którą nie mieszka na co dzień we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeżeli w pojeździe znajduje się wyłącznie jeden kierowca, brak jest obowiązku noszenia maseczki.

Scroll to Top