Kancelaria transportowa

OBOWIĄZEK POSIADANIA EUROPEJSKIEGO ZAŚWIADCZENIA WE FRANCJI

OBOWIĄZEK POSIADANIA EUROPEJSKIEGO ZAŚWIADCZENIA WE FRANCJI

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wszyscy pracownicy transportu międzynarodowego – w tym kierowcy pojazdów ciężarowych transportujący towary – mają obowiązek wypełnić i przedstawić odpowiednim organom w razie kontroli europejski certyfikat dla pracowników transportu międzynarodowego – LE CERTIFICAT EUROPÉEN POUR LES TRAVAILLEURS DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX.

Dokument ten stanowi załącznik do Komunikatu Komisji Europejskiej ws. wdrożenia uprzywilejowanych korytarzy w kontekście wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych (2020/C 96 I/01) z dnia 24.03.2020 r.

Certyfikat należy wydrukować, wypełnić i przekazać kierowcy w trasę (należy zaznaczyć krzyżykiem pole- „conducteur de poids lourd” – kierowca transportu ciężarowego).

Pozostałe ograniczenia w zakresie godziny policyjnej, o których pisaliśmy w artykule https://koben.pl/godzina-policyjna-we-francji-obostrzenia-covid-19/ pozostają bez zmian.

Scroll to Top