Kancelaria transportowa

NIEMCY- ZAOSTRZONE ZASADY WJAZDU Z FRANCUSKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO MOSELLE

NIEMCY- ZAOSTRZONE ZASADY WJAZDU Z FRANCUSKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO MOSELLE

2 marca br. Rząd Federalny Niemiec zaklasyfikował francuski departament Moselle, graniczący z Krajem Saary i Nadrenią-Palatynatem jako obszar, w którym występują mutacje koronawirusa, czyli jako rejon o najwyższym stopniu zagrożenia epidemiologicznego. 

Od dzisiaj w tym departamencie, obowiązują surowe ograniczenia wjazdu ze względu na rozprzestrzenianie się w tym rejonie Francji mutacji koronawirusa, który po raz pierwszy został wykryty w Afryce Południowej. Jak podaje Rząd Republiki Federalnej Niemiec, po stronie niemieckiej nie będzie regularnych kontroli granicznych. Zamiast tego planowane są kontrole w głębi kraju, jednak nie powinno to ograniczać przepływu towarów.

Według nowych wytycznych, kierowcy pojazdów ciężarowych, wjeżdżający na teren Niemiec z francuskiego departamentu Moselle i wykonujący zawodowo transport towarów, muszą posiadać negatywny test na obecność koronawirusa, który nie może być starszy niż 48 godzin. Ponadto obowiązuje ich wymóg rejestracji elektronicznej (DEA) na stronie internetowej

Scroll to Top