Kancelaria transportowa

NIEMCY- CORONA-SMS DLA PODRÓŻNYCH

NIEMCY- CORONA-SMS DLA PODRÓŻNYCH

Osoby, które wjeżdżają do Niemiec, od 1 marca br. otrzymają od niemieckiego Rządu Federalnego SMS-a, po zalogowaniu się ich telefonu do niemieckiej sieci komórkowej. Wiadomość ta zawiera informacje o aktualnych zasadach dotyczących pandemii obowiązujących w Niemczech. Pracownicy zatrudnieni w branży transportu towarowego muszą przestrzegać wyjątków, które ich dotyczą.

SMS informuje, że z powodu pandemii COVID-19, przy wjeździe do Niemiec obowiązują specjalne regulacje i zasady dotyczące testów i kwarantanny, których należy bezwzględnie przestrzegać. Za pośrednictwem krótkiego linku https://bmg.bund.de/covid19, podróżni otrzymają także zwięzłe informacje o ich obowiązkach w związku z pandemią, a także o środkach ochrony przed infekcjami (dostępne także w języku polskim).

Wyjątki dla zawodowych kierowców ciężarówek

Jeśli zawodowi kierowcy otrzymają tego SMS-a, powinni pamiętać, że istnieją wyjątki od obowiązku rejestracji elektronicznej, testów i kwarantanny dla transportu towarowego. Na przykład personel transportowy, który wcześniej  przebywał na obszarze ryzyka, który nie jest ani obszarem o wysokiej zachorowalności, ani obszarem z wariantami wirusa, jest całkowicie zwolniony z obowiązku rejestracji i testowania.

Przebywając w rejonie o wysokiej zachorowalności, kierowcy podlegają obowiązkowi rejestracji elektronicznej, ale są zwolnieni z obowiązku posiadania testu na obecność koronawirusa. Warunkiem jest jednak to, że przebywali oni w tym rejonie do 72 godzin lub ich pobyt w Niemczech nie przekroczy 72 godzin.

Kierowcy, którzy w ciągu ostatnich 10 dni przebywali na obszarze z wariantami koronawirusa (obecnie między innymi Czechy, Słowacja, Tyrol w Austrii, departamet Moselle we Francji), podlegają obowiązkowi rejestracji elektronicznej i posiadania testu.


Scroll to Top