Kancelaria transportowa

NIEMCY – WĘGRY I SZWECJA NA LIŚCIE KRAJÓW RYZYKA

NIEMCY – WĘGRY I SZWECJA NA LIŚCIE KRAJÓW RYZYKA

W dniu 5 marca 2021 r. władze niemiecki zaktualizowały listę krajów ryzyka. Przedmiotowa aktualizacja listy weszła w życie 7 marca 2021 r. Od tego dnia do kategorii krajów szczególnego ryzyka związanego z z występowaniem dużej liczby zarażeń zostały zakwalifikowane kolejne dwa europejskie kraje – Węgry oraz Szwecja.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WYKONANIA TESTU

Od tej pory kierowca zawodowo wykonujący międzynarodowy transport towarów, który w ciągu 10 dni przed wjazdem do Niemiec przebywał w Szwecji lub na Węgrzech będzie zwolniony z obowiązku wykonania testu przed wjazdem do Niemiec pod następującymi warunkami:

  1. jeśli opuści terytorium Niemiec przed upływem 72h;
  2. jeśli nie wykazuje objawów Covid-19;
  3. jeśli podczas pobytu na terytorium Niemiec będzie przestrzegał obowiązujących tam zasad higieny i bezpieczeństwa;
  4. jeśli w ciągu 10 dni przed wjazdem do Niemiec nie przebywał choćby tranzytem w żadnym z krajów zakwalifikowanych, jako kraj szczególnego ryzyka w związku z występowaniem mutacji koronawirusa.

OBOWIĄZEK WYPEŁNIENIA DEKLARACJI EINREISE MELDUNG

            Jeżeli kierowca w ciągu 10 dni przed wjazdem do Niemiec przebywał na terytorium krajów należących do kategorii krajów szczególnego ryzyka w związku z występowaniem dużej liczby zarażeń ma on obowiązek bezwzględnie wypełnić przedmiotową deklarację.

OBOWIĄZEK KWARANTANNY

            Określenie osób objętych zwolnieniem od odbywania obowiązkowej zostały przekazane władzom landowym, dlatego też trzeba przepisy poszczególnych landów należy systematycznie weryfikować.

Scroll to Top