Kancelaria transportowa

WŁOCHY – WYMAGANE OŚWIADCZENIE UZASADNIAJĄCE WJAZD DO KRAJU

WŁOCHY – WYMAGANE OŚWIADCZENIE UZASADNIAJĄCE WJAZD DO KRAJU

Przypominamy, że zgodnie z informacją włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej osoby wjeżdżające do Włoch muszą posiadać oświadczenie uzasadniające wjazd do Włoch z państw zagranicznych.

Oświadczenie to zawierać powinno informacje takie jak: dane osoby podróżującej do Włoch, wskazanie państw, w których osoba ta przebywała w okresie poprzedzających 14 dni czy tez cel podróży.

Oświadczenie jest dostępne na stronie włoskiego MSZ w języku włoskim i w języku angielskim .

W treści przewodnika do ww. oświadczenia wskazano, że o ile osoby podróżujące do Włoch nie wykazują żadnych objawów COVID-19 nadzór lekarski, izolacja czy też obowiązek wykonania testu molekularnego/ antygenowego nie dotyczą m.in. pracowników transportu.

Przed wjazdem zaleca się również, aby wjazd kierowców międzynarodowych na terytorium Włoch zgłaszać każdorazowo właściwemu dla miejsca przekroczenia granicy Departamentowi Zdrowia.

Zalecamy przesłanie wiadomości e-mail z następującymi informacjami:

  • DANE KIEROWCY (imię i nazwisko, data urodzenia i obywatelstwo)
  • DANE PODRÓŻY (data wjazdu, planowana data wyjazdu, miejsce rozpoczęcia i cel podróży)  
  • DANE KONTAKTOWE PRZEDSIEBIORSTWA (adres e-mail i numer telefonu przedsiębiorstwa)

Zgłoszenia należy dokonać na adres odpowiedniego Departamentu Zdrowia:


VENTIMIGLIA d.franco@asl1.liguria.it

BARDONECCHIA (FREJUS) nsuma@aslto3.piemonte.it

AOSTA igiene.pubblica@ausl.vda.it

COMO coronavirus@ats-insubria.it

BRENNERO https://siag.limequery.org/483785?lang=it

TARVISIO sorveglianzamalattieinfettive@asufc.sanita.fvg.it

GORIZIA infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

TRIESTE profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it CIVITAVECCHIA sorveglianzamalattieinfettive@aslroma4.it

Scroll to Top