Kancelaria transportowa

NIEMCY ZALICZYŁY POLSKĘ DO DRUGIEJ GRUPY RYZYKA TZN. DO OBSZARÓW O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA ZACHOROWAŃ NA COVID-19

NIEMCY ZALICZYŁY POLSKĘ DO DRUGIEJ GRUPY RYZYKA TZN. DO OBSZARÓW O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Obowiązek rejestracji i testowania dla kierowców pojazdów ciężarowych (na podstawie Rozporządzenia w sprawie ochrony przed ryzykiem zakażeń związanych z SARS-CoV-2, opublikowanego przez niemiecki Bundestag).

21 marca 2021 r ., Polska została oznaczona jako obszar o wysokiej zachorowalności. Od 24 października 2020 r., Polska zaliczana była do pierwszej grupy, tzn. do obszaru zagrożonego.

Oznacza to zmiany w wymaganiach i wytycznych dla kierowców ciężarówek:

  1. Obowiązek rejestracji- osoby, które w celach zawodowych przewożą przez granicę osoby, lub towary drogą lądową, koleją, statkiem lub samolotem, podlegają obowiązkowi rejestracji elektronicznej na stronie internetowej: https://www.einreiseanmeldung.de/#/.

Istnieje jednak zwolnienie z obowiązku meldunkowego dla osób, które przebywały na obszarze ryzyka krócej niż 24 godziny lub które wjeżdżają na teren Republiki Federalnej Niemiec na okres do 24 godzin.

  1. Obowiązek posiadania negatywnego testu na COVID- 19– osoby, które ze względów zawodowych przewożą osoby, lub towary drogą lądową, koleją, statkiem lub samolotem w ruchu transgranicznym, są zwolnione z obowiązku testowania, jeżeli ich pobyt na terenie Niemiec nie przekroczy 72 godzin i jeżeli przestrzegają one odpowiednich zasad ochrony przed zakażeniem i higieny.
Scroll to Top