Kancelaria transportowa

FRANCJA – NOWE WYTYCZNE ZWIĄZANE Z GODZINĄ POLICYJNĄ

FRANCJA – NOWE WYTYCZNE ZWIĄZANE Z GODZINĄ POLICYJNĄ

Od 20 marca 2021 r. godzina policyjna na całym metropolitalnym terytorium Francji obowiązuje od 19:00 do 6:00. Osoby przemieszczające się podczas godziny policyjnej mają niezmiennie obowiązek posiadania oświadczenia JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL wystawianego przez pracodawców osób, których przemieszczanie po terytorium Francji podczas godziny policyjnej jest konieczne dla wykonywania obowiązków zawodowych i nie może odbywać się w innych godzinach, lub dokumentu ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE.

Dodatkowo w związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w 16 departamentach francuskich zaostrzone zostały środki bezpieczeństwa.

Wzmożone środki mają obowiązywać między 6:00 a 19:00 w następujących departamentach Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paryż, Pas-de-Calais, Seine-et- Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise i Yvelines.

Przemieszczanie się w tych obszarach w godzinach od 6:00 a 19:00 będzie wymagało posiadania dodatkowego dokumentu, tj. „Zaświadczenia dla osób przebywających na obszarach wzmocnionych środków między 06:00 a 19:00”. [LINK DO POBRANIA]  W treści dokumentu należy wskazać dane osoby przemieszczającej się oraz – w przypadku kierowców – zaznaczyć 6 powód przemieszczenia związany z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Oświadczenie należy uzupełniać każdorazowo w przypadku przemieszczenia w ww. departamentach w godzinach między 6:00 a 19:00.

Niezastosowanie się do powyższych środków może spowodować nałożenie grzywny:

  • pierwsze naruszenie: grzywna w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)
  • kolejne naruszenie w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)
  • po trzecim naruszeniu w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro zagrożona 6 miesiącami pozbawienia wolności.
Scroll to Top