Kancelaria transportowa

WIELKA BRYTANIA – NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE TESTOWANIA KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK

WIELKA BRYTANIA – NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE TESTOWANIA KIEROWCÓW CIĘŻARÓWEK

Kierowcy ciężarówek, busów, marynarze, piloci samolotów wraz z załogą pokładową czy międzynarodową załogą kolei przybywający z państw członkowskich UE, dotychczas zwolnieni z obowiązku przedstawiania negatywnego wyniku testu na COVID-19, od 6 kwietnia br. będą zobligowani do wykonania testów w ciągu 48h od momentu przyjazdu na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Brak testu lub jego nieprzedstawienie może skutkować nałożeniem wysokiej kary grzywny. Obowiązek testowania dotyczy przewoźników posiadających swoje siedziby w Zjednoczonym Królestwie jak i poza nim, a same testy mają odbywać się po brytyjskiej stronie granicy.

Dzień wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii traktowany jest jako dzień „zero”. W ciągu 48h od wjazdu należy wykonać pierwszy test na obecność COVID-19 (metodą przepływu bocznego).

W  przypadku pozostawania w Wielkiej Brytanii 10 dni lub dłużej, kierowca będzie musiał wykonać dodatkowe testy (w sumie co najmniej 3). Pierwszy test dotyczy wszystkich i robiony jest po wjeździe na terytorium kraju w czasie wspomnianych 48h; następny test należy wykonać po 72h od pierwszego testu, a  trzeci musi być zrobiony po upływie następnych 72h od uzyskania wcześniejszego wyniku.

Wyjątek od obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19 będzie dotyczył kierowców, którzy będą przebywać w Anglii nie dłużej niż 48h oraz kierowców przybywających do Anglii z Irlandii, Wysp Normandzkich czy też z Wyspy Man.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż w sytuacji, gdy kierowca przebywał poza wspomnianymi wyżej obszarami w ciągu 10 dni przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii, na nim również spoczywa obowiązek wykonania testu i przedstawienia negatywnego wyniku po przekroczeniu granicy.

Testy będą dostępne w zwykłych ośrodkach testowych albo w dedykowanych miejscach testowych utworzonych specjalnie dla przewoźników – obecnie na terenie Wielkiej Brytanii funkcjonuje ponad 40 punktów, w których kierowcy ciężarówek będą mogli wykonać darmowy test. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, konieczne będzie wykonanie dokładniejszego testu PCR w celu potwierdzenia wyniku.

Ponadto, kierowcy zostali zobligowani do uzupełnienia oraz przesłania na 48h przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii formularza lokalizacyjnego. Formularz z kodem należy posiadać przy sobie i może on być wydrukowany w formie papierowej lub zapisany na urządzeniu mobilnym w formie cyfrowej.

Formularz lokalizacyjny dostępny jest tutaj.

Scroll to Top