Kancelaria transportowa

DANIA – KONIEC OKRESU PRZEŚCIOWEGO DLA PRZEPISÓW DOT. PŁACY MINIMALNEJ

DANIA – KONIEC OKRESU PRZEŚCIOWEGO DLA PRZEPISÓW DOT. PŁACY MINIMALNEJ

Z dniem 31 marca 2021 r. w Danii upłynął okres przejściowy dla nowych przepisów dotyczących płacy minimalnej. Po wprowadzeniu od 1 stycznia 2021 r. regulacji w zakresie zgłaszania delegowania kierowców oraz zapewnienia płacy minimalnej przeprowadzane kontrole miały jedynie charakter orientacyjny.

Przypominamy, że przepisy dotyczą kabotażowego przewozu towarów pojazdami o DMC powyżej 3,5 t, kabotażowego przewozu osób oraz drogowej części transportu kombinowanego na terytorium Danii. Z dochowania wspomnianych wymogów zwolnieni są przewoźnicy prowadzący działalność na własny rachunek, niezatrudniający pracowników.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Duńską Inspekcję Ruchu Drogowego wzrostowi uległy minimalne stawki godzinowe wynagrodzenia kierowców. Aktualna stawka dla kierowców wykonujących:

– kabotaż lub częścią drogową transportu kombinowanego w przewozie rzeczy pojazdem o DMC powyżej 3,5 t wynosi 168,56 DKK

– kabotaż z przewozie osób wynosi 168,31 DKK

– przewozy turystyczne wynosi 173,65 DKK.

Zgłoszenia delegowania kierowcy dokonuje się za pomocą formularza udostępnionego na stronie Duńskiego Urzędu Biznesu – https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_foreign_operations_in_Denmark. Formularz należy wypełnić i przesłać najpóźniej w momencie rozpoczęcia podróży.

Na żądanie organów kontrolujących przewoźnik może być zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:

– zgłoszenie w systemie VIRK/ dokumentacja rejestracyjna

– umowa o pracę kierowcy w języku duńskim lub angielskim oraz w języku oryginalnym

– karty płac lub inna dokumentacja zawierająca podobne informacje, umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem naliczania wynagrodzenia za przewóz, za okresy, w których kierowca danego przedsiębiorstwa wykonywał przewozy objęte omawianą regulacją – z okresu ostatniego roku, nie wcześniej jednak niż za czas przypadający po 01 stycznia 2021 r.

– zapisy czasu pracy kierowców i inna równoważna dokumentacja – z okresu ostatniego roku, nie wcześniej jednak niż za czas przypadający po 01 stycznia 2021 r.

– dokumentacja przewozowa, umowy przewozu lub dokumentacja kontrolna – z okresu ostatniego roku, nie wcześniej jednak niż za czas przypadający po 01 stycznia 2021 r.

W przypadku braku zgłoszenia w Rejestrze Operacji Zagranicznych w Danii lub gdy kierowca nie jest w stanie przedstawić niezbędnej dokumentacji, Duński Urząd Ruchu Drogowego i policja mają możliwość nałożenia grzywien na przewoźnika. Brakujące lub niekompletne zgłoszenie w Rejestrze Operacji Zagranicznych w Danii przed rozpoczęciem przewozu może spowodować nałożenie na przedsiębiorstwo grzywny w wysokości 10 000 DKK, zaś za naruszenie wymogów dotyczących wynagrodzenia organy duńskie mogą nałożyć grzywnę w wysokości 35 000 DKK.

Scroll to Top