Kancelaria transportowa

E-TOLL – zmiana systemu pobierania opłat drogowych w Polsce

E-TOLL – zmiana systemu pobierania opłat drogowych w Polsce

Od 1 lipca 2021 r. w Polsce będzie obowiązywać nowy system pobierania opłat zwany „e-TOLL”, (jego działanie opierać się będzie na technologii pozycjonowania satelitarnego) który zastąpi dotychczas funkcjonujący system via-TOLL (wykorzystujący technologię komunikacji bliskiego zasięgu-DSRC).

WAŻNE! System E-TOLL będzie zintegrowany z funkcjonującym systemem SENT-GEO.

Rejestrowanie użytkowników e-TOLL rozpocznie się w połowie maja, wtedy też uruchomiona zostanie strona internetowa nowego systemu poboru opłat.

System e-TOLL umożliwi pobierane opłat za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Sam system będzie nadzorowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obowiązek korzystania z systemu e-TOLL będzie dotyczył użytkowników pojazdów o łącznej DMC powyżej 3,5 tony oraz kierowców autobusów poruszających się po drogach płatnych.

Aby móc korzystać z sieci dróg płatnych objętych systemem e-TOLL wystarczy zarejestrowanie się i utworzenie Internetowego Konta Klienta (IKK), które założyć będzie można za pośrednictwem:

  • systemu e-TOLL dostępnego na stronie internetowej systemu
  • e-Urzędu Skarbowego
  • wybranych operatorów kart flotowych oferujących usługi e-TOLL
  • Miejsc Obsługi Klienta – osobiście

Internetowe Konto Klienta w e-TOLL pozwoli na łatwiejsze przypisywanie pojazdów do wybranego konta rozliczeniowego, szybszy kontakt z operatorem systemu e-TOLL, sprawną realizację płatności oraz doładowywanie konta, etc.

Dane lokalizacyjne w celu naliczenia i wniesienia należnej opłaty drogowej będzie można przesłać za pomocąaplikacji e-TOLL PL, urządzenia pokładowego OBU albo Zewnętrznego Systemu Lokalizacyjnego (ZSL).

Opłatę za przejazd odcinkiem drogi płatnej będzie można wnieść za pomocą konta rozliczeniowego w trybie przedpłaty bądź też za pomocą konta rozliczeniowego w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem.  Warto nadmienić, iż do każdego z kont możliwe będzie zarejestrowanie wielu pojazdów.

Wprowadzenie nowego systemu E-TOLL w miejsce starego systemu viaTOLL spowoduje, iż dotychczas ustanowione zabezpieczenia (w przypadku płatności z odroczoną płatnością) przestaną obowiązywać. W systemie E-TOLL zostaną udostępnione nowe wzory dokumentów, które trzeba będzie złożyć w przypadku chęci ustanowienia gwarancji bankowej czy też ubezpieczeniowej.

Nie rzadziej niż raz na 3-mce ma być przeprowadzana weryfikacja zgromadzonych w systemie e-TOLL danych geolokalizacyjnych. Zbędne dane geolokalizacyjne będę usuwane.

Scroll to Top