Kancelaria transportowa

OBOWIĄZEK POSIADANIA URZĄDZENIA POKŁADOWEGO W CZECHACH ORAZ ELEKTRONICZNYCH WINIET

OBOWIĄZEK POSIADANIA URZĄDZENIA POKŁADOWEGO W CZECHACH ORAZ ELEKTRONICZNYCH WINIET

POJAZDY POWYŻEJ 3,5 TONY

Każdy kierowca pojazdu silnikowego o co najmniej czterech kołach, którego maksymalny dozwolony ciężar wynosi powyżej 3,5 tony ma obowiązek posiadać w swoim pojeździe urządzenie do poboru opłat drogowych Czech Toll podczas poruszania się płatnymi drogami, które zostały dokładnie wyszczególnione pod wskazanym adresem – Mapa wyznaczonych odcinków dróg | Portal elektronicznego systemu poboru opłat w Czechach (mytocz.eu)

Zgodnie ze stanowiskiem czeskich służb odpowiedzialnych za elektroniczny system poboru opłat Czech Toll oraz stanowiskiem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie w sytuacji, kiedy kierowca pojazdu powyżej 3,5 ton poruszał się będzie wyłącznie drogami niepłatnymi, to nie ma on obowiązku posiadać takiego urządzenia na pokładzie swojego pojazdu.

Niemniej jednak z ostrożności warto przed podróżą do Czech w takie urządzenie się wyposażyć, ponieważ ze względu na restrykcje związane z Covid-19, czy też ewentualne roboty drogowe, albo wypadki, nie da się nigdy do końca przewidzieć dokładnej trasy, jaką kierowca będzie ostatecznie przejeżdżał. Za brak urządzenia pokładowego grozi kara w wysokości nawet do 16.000,00 zł.

W celu uzyskania takiego urządzenia należy najpierw zarejestrować się w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat. Dokładna instrukcja w jaki sposób należy to wykonać, znajduje się pod następującym adresem – Jak zarejestrować pojazd w systemie poboru opłat drogowych | Portal elektronicznego systemu poboru opłat w Czechach (mytocz.eu)

POJAZDY DO 3,5 TONY

Przypominamy także, że od 1 stycznia 2021 r. Czechy przeszły na system elektronicznych winiet. Obowiązek zakupienia takiej winiety dotyczy odcinków dróg wyszczególnionych pod wskazanym adresem – Mapa płatnych odcinków autostrad – eDalnice

Obowiązek zakupu elektronicznych winiet dotyczy tylko pojazdów o maksymalnej masie do 3,5 tony. Winietę elektroniczną można zakupić na 3 sposoby: w sklepie internetowym, terminalach samoobsługowych lub specjalnych punktach sprzedaży. Co istotne, dowolną winietę elektroniczną można kupić nawet z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Przy zakupie można samemu wybrać datę, od której winieta ma obowiązywać. Wprowadzenie elektronicznych winiet oznacza rezygnację z konieczności przyklejania winiet papierowych. Po zakupie system generuje na maila potwierdzenie z kodem elektronicznym.

Dalsze informacje w zakresie elektronicznych winiet można znaleźć pod wskazanym adresem: Electronic Vignette – eDalnice

Scroll to Top