Kancelaria transportowa

AUSTRIA- NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO WJAZDU NA TERYTORIUM AUSTRII OBOWIĄZUJĄCA OD 11.03.2021 DO 25.04.2021

AUSTRIA- NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO WJAZDU NA TERYTORIUM AUSTRII OBOWIĄZUJĄCA OD 11.03.2021 DO 25.04.2021

Nowe rozporządzenie w sprawie wjazdu na terytorium Austrii obejmuje wyjątkiem od obostrzeń całą branżę transportową i nie ma zastosowania do kierowców zawodowych, jeżeli ich wjazd dotyczy przewozu towarów lub osób i ma na celu utrzymanie ciągłości dostaw i przepływu towarów. 

Kierowcy i pracownicy przedsiębiorstw transportowych przed wjazdem do Austrii nie muszą posiadać aktualnego testu na COVID-19 oraz nie są objęci obowiązkiem odbycia kwarantanny i rejestracji online.

W przypadku kierowców wykonujących transport transgraniczny lub przejeżdżających tranzytem, i których krajem docelowym nie jest Austria, wyjątek obowiązuje tylko wtedy, gdy ich wyjazd z Austrii jest zagwarantowany. Na żądanie władz i funkcjonariuszy kontrolujących, osoby te muszą być w stanie wiarygodnie wykazać, że ich wyjazd z Austrii jest zabezpieczony, np. że spełniają one wymogi wjazdu do kraju docelowego, a sam transport towarów musi być uwiarygodniony za pomocą dokumentów (np. listów przewozowych). 

Scroll to Top