Kancelaria transportowa

AKTUALNE STAWKI PŁACY MINIMALNEJ WE FRANCJI

AKTUALNE STAWKI PŁACY MINIMALNEJ WE FRANCJI

Zgodnie z postanowieniem rozszerzającym umowę zawartą w ramach krajowego układu zbiorowego na przewozy drogowe i działalność pomocniczą w transporcie stawki płacy minimalnej wprowadzone przez umowę dotyczącą rewaloryzacji wynagrodzenia umownego w transporcie drogowym towarów zostały rozszerzone na wszystkich pracodawców działalnych w zakresie przedmiotowym i terytorialnym danego układu, z zastrzeżeniem zastosowania przepisów wykonawczych ustalających minimalne wynagrodzenie SMIC.

Przypominamy, że oznacza to zmianę dotychczasowej stawki płacy minimalnej dla kierowców wykonujących transport na terytorium Francji, należących do 7 grupy wedle francuskiej klasyfikacji. Poniżej przedstawiamy aktualne stawki z uwzględnieniem francuskiego wynagrodzenia minimalnego:

GRUPAWSPÓŁCZYNNIKSTAWKA GODZINOWA
3 bis
Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
118-M10,25€
4
Kierowca pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton
120-M10,25€
5
Kierowca pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton
128-M10,25€
6
Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 19 ton
138-M10,25€
7
Wysoko wykwalifikowany kierowca pojazdów ciężarowych
150-M10,49€

Dodatkowo dodatek za pracę w niedziele i święta wyniesie:

Dla czasu pracy poniżej 3 godzin: 10,50 euro

Dla czasu pracy równego lub dłuższego niż 3 godziny: 24,43 euro

Jak wynika z treści postanowienia rozszerzenie skutków i sankcji umowy rewaloryzacyjnej obowiązuje od 1 dnia miesiąca następującego po podpisaniu, tj. od 1 kwietnia 2021 r. Informacja ta została potwierdzona przez francuskie Ministerstwo Pracy oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Scroll to Top