Kancelaria transportowa

NOWE ETYKIETY I OZNACZENIA OPON POJAZDÓW AUTOBUSOWYCH I CIĘŻAROWYCH

NOWE ETYKIETY I OZNACZENIA OPON POJAZDÓW AUTOBUSOWYCH I CIĘŻAROWYCH

               Od 1 maja weszły w życie nowe wymogi dotyczące etykiet i oznaczeń opon, w tym także opon autobusowych i ciężarowych. Źródłem zmian jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009.

               Nowe etykiety mają na celu zwiększenie świadomości kupujących, a w dalszej perspektywie zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu drogowego.

Stara etykieta
Nowa etykieta

                                      

               Oprócz nazwy dostawcy, numeru i rozmiaru opony, informacje zawarte na nowym oznaczeniu można podzielić na 3 główne kategorie: efektywność paliwową, przyczepność na mokrej nawierzchni oraz poziom hałasu.

               W zakresie efektywności paliwowej wyróżniono 5 kategorii od A do E, gdzie A wskazuje na najniższy, a E na najwyższy poziom zużycia paliwa przy używaniu danych opon. Podobną gradację zastosowano w zakresie przyczepności opon na mokrej powierzchni. Również tutaj wprowadzono 5-stopniową skalę, gdzie A oznacza najlepszą przyczepność, a E – najgorszą. Należy przypomnieć, że poprzednio obowiązujące etykiety zawierały 7 klas efektywności paliwowej oraz przyczepności: od A do G.

               Poziom hałasu po zmianach został oznaczony w dwojaki sposób. Z jednej strony wprowadzono 3 kategorie hałasu: A, B, C. Z drugiej natomiast pozostawiono z uprzednio obowiązujących etykiet oznaczenie liczby dB.

               Nowe etykiety w zależności od ich właściwości mogą dodatkowo zawierać 2 piktogramy. Piktogram płatka śniegu na tle górskich szczytów oznacza zwiększoną przyczepność opony na zaśnieżonej nawierzchni. Natomiast piktogram zaśnieżonego szczytu – zwiększoną przyczepność opony na lodzie. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego sygnalizuje, że symbol zaśnieżonego szczytu oznacza oponę dedykowaną na drogi skandynawskie i fińskie. Tym niemniej wspomniany piktogram ma służyć do oznakowania jedynie opon do samochodów osobowych.

               Etykieta po zmianach zawiera także kod QR, dzięki któremu kupujący zyskuje dostęp do europejskiej bazy danych o produktach (EPREL). Tam można znaleźć bardziej szczegółowe informacje o danej oponie.

               Nowe przepisy dotyczą opon wprowadzonych na rynek albo wyprodukowanych po 1 maja 2021 r. Starsze opony będą oznakowane zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami.

Scroll to Top