Kancelaria transportowa

UMOWA OKREŚLAJĄCA PRZYSZŁE STOSUNKI POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I WIELKĄ BRYTANIĄ

UMOWA OKREŚLAJĄCA PRZYSZŁE STOSUNKI POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I WIELKĄ BRYTANIĄ

W dniu 24 grudnia 2020 r. negocjatorzy reprezentujący interesy Unii Europejskiej z jednej strony i Wielkiej Brytanii z drugiej osiągnęli konsensus co do treści umowy o handlu i współpracy ustanawiającej warunki przyszłej kooperacji między tymi dwoma podmiotami. W celu zminimalizowania komplikacji wynikających z Brexitu umowa podlegała tymczasowemu stosowaniu już od 1 stycznia 2021 r. Tymczasowe stosowanie przedmiotowej umowy zostało ograniczone terminem – tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W dniu 27 kwietnia 2021 r. Parlament Europejski znaczną większością głosów wyraził zgodę na wejście w życie przedmiotowej umowy. Nadrzędnym celem niniejszej umowy jest ograniczenie negatywnych konsekwencji wynikających z Brexitu. Umowa wejdzie w życie po jej formalnym zatwierdzeniu przez Radę Unii Europejskiej w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Treść umowy nie obejmuje jednak swoim zakresem kwestii dot. polityki zagranicznej, bezpieczeństwa oraz rozwoju pomimo starań podejmowanych w tym zakresie przez Unię Europejską. Z tego powodu zachodzi konieczność prowadzenia dalszych negocjacji we wskazanych wyżej obszarach.

Źródło:

Osiągnięto porozumienie handlowe między Wielką Brytanią a Unią Europejską (etransport.pl)

Parlament zgodził się na zawarcie umowy o stosunkach między UE a Wielką Brytanią | Aktualności | Parlament Europejski (europa.eu)

Scroll to Top