Kancelaria transportowa

MODYFIKACJA ZAKAZÓW RUCHU POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH WE FRANCJI

MODYFIKACJA ZAKAZÓW RUCHU POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH WE FRANCJI

We Francji obowiązuje nowy dekret w sprawie zakazów ruchu. Ustanawia on nowe zasady dotyczące zakazów ruchu obowiązujących w stosunku do pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 7,5 tony. Zgodnie z art. 2 ww. dekretu zostały wprowadzone następujące zmiany:

W soboty inne niż świąteczne, godziny zakazów ruchu przedstawiają się następująco:

 • w okresie letnim na całej metropolitarnej sieci drogowej zakaz ruchu obowiązuje maksymalnie przez siedem sobót, w godzinach od 7:00 do 19:00.
  W tym okresie ruch jest dozwolony w soboty nieświąteczne od północy do 7 rano i od 19 do północy.
 • w okresie zimowym na sieci dróg „Auvergne-Rhône-Alpes” zakaz ruchu obowiązuje maksymalnie przez pięć sobót, w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz od 22:00 do 24:00. W tym okresie ruch jest dozwolony w soboty nieświąteczne od północy do godziny 7:00 i od 18:00 do 22:00.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że zgodnie z art. 3 ww. dekretu zmianie nie uległy zakazy ruchu obowiązujące w regionie Ile-de-France. Dotyczą one następujących odcinków dróg:

 • autostrady A6A i A6B, od obwodnicy Paryża do ich połączenia z autostradami A6 i A10 (gmina Wissous);
 • autostrady A106, od jej połączenia z autostradą A6B do lotniska Orly;
 • autostrady A6, od jej połączenia z autostradami A6A i A6B do jej połączenia z RN 104-Est (gmina Lisses);
 • autostrady A10, od jej połączenia z A6A i A6B do RN 20 (gmina Champlan);
 • autostrady A13, od obwodnicy Paryża do węzła Poissy-Orgeval (gmina Orgeval);
 • autostrady A12, od jej połączenia z autostradą A13 (trójkąt Rocquencourt) do RN 10 (gmina Montigny-le-Bretonneux).

Na odcinkach autostrad wymienionych powyżej, zabroniony jest ruch pojazdów lub zespołów pojazdów o DMC powyżej 7,5 tony przeznaczonych do transportu drogowego rzeczy
(z wyłączeniem pojazdów specjalistycznych i pojazdów oraz sprzętu rolniczego) w następujących przedziałach czasowych:

 1. ruch w kierunku Paryż – prowincja:
  – w piątki od 16:00 do 21:00,
  – w przeddzień świąt od 16:00 do 22:00,
  – soboty od 10:00 do 18:00,
  – w niedziele i święta od 22:00 do północy.
 2. ruch w kierunku prowincja – Paryż:
  – w niedziele lub święta od 22:00 do 24:00,
  – w poniedziałki lub w dzień po świętach od 6:00 do 10:00.

Stałe zakazy ruchu we Francji z uwzględnieniem zmian wskazanych powyżej nadal obowiązują na wszystkich drogach w przedziałach czasowych: od godz. 22 w soboty i wigilie świąt do godz. 22 w niedziele i święta.

Scroll to Top