Kancelaria transportowa

ZWROT MAUT – NOWE STAWKI OPŁAT DROGOWYCH W NIEMCZECH

ZWROT MAUT – NOWE STAWKI OPŁAT DROGOWYCH W NIEMCZECH

Powodem zmian wysokości MAUT, jest orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 28 października 2020 r., w którym stwierdzono, że opłaty drogowe w Niemczech, były obliczane nieprawidłowo. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj

Obecnie stawki opłat drogowych, zmieniają się częściowo z mocą wsteczną. Wynika to z nowelizacji ustawy o federalnych opłatach drogowych, którą niemiecki Bundestag przegłosował 20 maja 2021 r. 

W szczególności chodzi o koszty policji drogowej. Sędziowie UE orzekli, że opłata za przejazd, może obejmować jedynie koszty infrastruktury, np. eksploatacji i utrzymania dróg, a koszty policji nie mogą być zaliczane do wysokości myta. W związku z tym Niemcy musiały odpowiednio obniżyć stawki opłat drogowych.

Zgodnie z projektem nowelizacji, składnik opłat drogowych dotyczący infrastruktury, zmniejsza się z mocą wsteczną od daty orzeczenia ETS, w dniu 28.10.2020 r., w następujący sposób:

  • 7,5 t do 12 t DMC: poprzednio 8,0 centów / km; od 28.10.2020 r.- 6,5 centów / km
  • 12 t do 18 t DMC: poprzednio 11,5 centa / km; od 28.10.2020 r.- 11,2 centów / km
  • powyżej 18 t DMC do 3 osi: poprzednio 16,0 centów / km; od 28.10.2020 r.- 15,5 centów / km
  • powyżej 18 t DMC z 4 lub więcej osiami 17,4 centa / km; od 28.10.2020 r.- 16,9 centów / km

Planowane jest jednak wprowadzenie od 1 października 2021 r., wyższych opłat za zanieczyszczanie powietrza.

Składnik opłaty drogowej z tytułu kosztów ponoszonych w związku z zanieczyszczaniem powietrza, ma wzrosnąć od 1 października 2021 r ., w następujący sposób:

  • Euro 6: poprzednio 1,1 centa / km; od 1.10.21 r.- 1,2 centa / km
  • Euro 5: poprzednio 2,2 centa / km; od 1.10.21 r.- 2,3 centa / km
  • Euro 4 i Euro 3: poprzednio 3,2 centa / km; od 1.10.21 r.- 3,4 centa / km
  • Euro 2: poprzednio 7,4 centa / km; od 1.10.21 r.- 7,8 centów / km
  • Euro 1 i pojazdy bez klasyfikacji: poprzednio 8,5 centa / km; od 1.10.21 r.- 8,9 centów / km.

Aby uzyskać zwrot MAUT, również za okres od 28 października 2020r., koniecznym jest złożenie odpowiedniego wniosku do organu. Nasza Kancelaria zajmuje się przygotowaniem odpowiednich wniosków oraz udziela niezbędnych informacji w tym zakresie.

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top