Kancelaria transportowa

AKTUALNE OBOSTRZENIA – AUSTRIA, HOLANDIA, SŁOWACJA

AKTUALNE OBOSTRZENIA – AUSTRIA, HOLANDIA, SŁOWACJA

Stan aktualny na 08.06.2021r.

 

Tematem przedmiotowego artykułu jest zaprezentowanie obostrzeń wjazdowych wprowadzonych ze względu na trwającą pandemię Covid-19, w wybranych krajach europejskich – w tym przypadku: w Austrii, Holandii oraz na Słowacji. Artykuł skupia się wyłącznie na obowiązkach, które dotyczą pracowników transportu międzynarodowego.

 

OBOSTRZENIA ,,COVIDOWE’ W AUSTRII

 

Kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego, którzy wjeżdżają do Austrii nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego o negatywnym wyniku testu, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji.

Powyższe wynika z par. 8 pkt 1 austriackiego rozporządzenie dot. obostrzeń ,,covidowych” – rozporządzenie nie ma zastosowania, co do podróży do Austrii wykonywanych w celu utrzymania przepływu towarów lub osób.

W sytuacji jednak, kiedy krajem przeznaczenia nie jest Austria, a więc przez jej terytorium wykonywany będzie tylko tranzyt, musi zostać zagwarantowany wyjazd kierowcy.
Zatem w przypadku tranzytu przez Austrię konieczne jest spełnienie warunków umożliwiających wjazd z Austrii do kolejnego kraju.

Wskazane powyżej obostrzenia obowiązują do 30.06.2021 r.

 

OBOSTRZENIA ,,COVIDOWE’ NA SŁOWACJI

 

Kierowcy oraz członkowie załogi wykonujący transport towarów oraz transport autobusowy i autokarowy zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność wirusa Covid-19 i z odbywania obowiązkowej samoizolacji po wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej. Ponadto, nie muszą zgłaszać swojej podróży na Słowację za pomocą elektronicznej platformy.

Przedmiotowe zwolnienia przysługują kierowcom pod warunkiem okazania zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionego przez pracodawcę języku słowackim lub europejskiego certyfikatu dla pracowników transportu międzynarodowego znajdującego się pod wskazanym adresem na str. 11 pliku –  https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf

Podczas załadunku i rozładunku kierowcy zobowiązani są stosować środki ochrony osobistej, ograniczać do minimum bezpośredni kontakt z innymi osobami. Ponadto muszą wyposażyć swoje pojazdy w gumowe rękawice i środki do regularnej dezynfekcji rąk.

 

OBOSTRZENIA ,,COVIDOWE” W HOLANDII

 

Kierowcy ciężarówek transportujący towary zwolnieni są z obowiązku przedstawiania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność Covid-19 przed wjazdem na terytorium Holandii oraz obowiązku udania się na kwarantannę po wjeździe.

Sytuacja nieco inaczej przedstawia się, kiedy kierowca podróżuje promem z Wielkiej Brytanii. Wówczas będzie on zwolniony z obowiązku okazania wyniku testu pod warunkiem, że jego pobyt w Wielkiej Brytanii nie trwał dłużej niż 48h. Jeżeli pobyt trwałby dłużej niż 48h, kierowca ma obowiązek okazać przed wjazdem na prom wynik szybkiego testu antygenowego na obecność Covid-19, do którego wykonania próbka została pobrana nie wcześniej niż na 24h przed rozpoczęciem przeprawy (boarding).

Co do zwolnienia z obowiązku kwarantanny należy poczynić tutaj pewne zastrzeżenia. Zasadniczo od 1 czerwca 2021 r. każda osoba, która wjeżdża na terytorium Holandii ma obowiązek udać się na kwarantannę. Oczywiście przewidziano w tym zakresie pewne wyjątki – m.in. zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny dotyczy właśnie pracowników sektora transportu towarów. Żeby skorzystać z przedmiotowego wyjątku kierowca musi zostać wyposażony w następujące dokumenty:

– deklarację dot. kwarantanny, w której trzeba wskazać, że podlega się zwolnieniu z obowiązku jej odbywania – https://www.government.nl/documents/publications/2021/05/26/quarantine-declaration

– zaświadczenie wystawione i podpisane przez pracodawcę / zleceniodawcę, potwierdzające, że dany kierowcy jest pracownikiem sektora transportu towarów w języku angielskim.

Scroll to Top