Kancelaria transportowa

GODZINA POLICYJNA WE FRANCJI – NOWE REGULACJE

GODZINA POLICYJNA WE FRANCJI – NOWE REGULACJE

Od 9 czerwca 2021 r. na terytorium Francji obowiązują nowe regulacje w zakresie godziny policyjnej.

Godzina policyjna obowiązuje aktualnie od 23:00 do 6:00, a przemieszczanie się w godzinach objętych ograniczeniami niezmiennie pociąga za sobą konieczność przedstawienia oświadczenia uzasadniającego odbywanie wszelkich podróży.

Kierowcy, którzy w tych godzinach będą wykonywali na terytorium Francji operacje transportowe muszą obowiązkowo zostać wyposażeni przez swojego pracodawcę w oświadczenie „JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL” Kierowcy samozatrudnieni powinni ww. oświadczenie wypełnić samodzielnie. (Justificatif de deplacement professionnel).

W oświadczeniu należy wskazać jego okres ważności, w którym będą realizowane zlecenie transportowe na terytorium Francji. Poza uzupełnionym oświadczeniem konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających, że jego przemieszenie jest związane z wykonywaną pracą – tzn. umowę o pracę przetłumaczoną na j. francuski, CMR, zlecenie transportowe itd.

Niezmiennie kierowcy wykonujący operacje transportowe na terytorium Francji muszą posiadać przy sobie unijny certyfikat dla pracowników sektora transportu międzynarodowego. (Certificat pour les travailleurs du secteur des transports internationaux).

Niezastosowanie się do powyższych środków może spowodować nałożenie grzywny:

  • pierwsze naruszenie: grzywna w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)

  • kolejne naruszenie w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)

  • po trzecim naruszeniu w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro zagrożona 6 miesiącami pozbawienia wolności.”

Scroll to Top