Kancelaria transportowa

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANIE PRZEZ KIEROWCÓW NARUSZENIA cz. 1

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANIE PRZEZ KIEROWCÓW NARUSZENIA cz. 1

 

Zastanawiałeś się jakie naruszenia najczęściej popełniają Twoi kierowcy i jaki mają one wpływ na Twoje finanse? Praca kierowcy wymaga skrupulatnej kontroli swojego czasu pracy oraz odpoczynków. Wystarczy drobna nieuwaga, aby doszło do naruszenia obowiązujących przepisów i tym samym narażenia kierowcy i przedsiębiorstwa na kary pieniężne, a nierzadko – wywołania poważniejszych konsekwencji. Recepta na uniknięcie naruszeń i wynikających z tego konsekwencji jest prosta – zapobiegać. W tym celu warto zadbać o systematyczne szkolenia kierowców, które będzie zmierzać z jednej strony do okresowego odświeżenia posiadanej wiedzy, z drugiej natomiast – do zasygnalizowania kierowcom aktualnych zmian w przepisach. Korzystając z okazji zapraszamy do zorganizowania u Państwa w firmie szkolenia dla kierowców, prowadzonych przez doświadczonych ekspertów Kancelarii KOBEN. Aby być zawsze „na bieżąco” warto zapisać się do naszego newsletter’a. Poniżej prezentujemy najczęściej występujące przypadki nieprzestrzegania przepisów z zakresu czasu pracy kierowców i obsługi tachografu. Warto zwrócić na nie uwagę w trakcie przygotowywania kierowcy do wyruszenia w trasę.

 

  •  Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych kodu kraju rozpoczęcia lub zakończenia

 

Zgodnie z art. 34 ust. 7 rozporządzenia (WE) 165/2014 kierowca wprowadza w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy. Za naruszenie tego obowiązku przewidywana kara wynosi:

Kara dla kierowcy: 100 zł za każdy dzień

Kara dla firmy: 50 zł za każdy dzień

 

 

Przykład: Kierowca nie dokonał wpisu kraju zakończenia, przed rozpoczęciem odbierania odpoczynku dobowego.

 

  • Przekroczenie czasu jazdy bez przerwy

 

Na mocy art. 7 rozporządzenia (WE) 561/2006 okres prowadzenia pojazdu bez przerwy może maksymalnie wynosić 4,5 h. Po tym okresie kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 min., chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku. Przypominamy, że taryfikator nie przewiduje już dla firmy tak zwanej „tolerancji”, gdzie pierwsze 15 min naruszenia nie było karane.

Przykład: Kierowca przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy o 9 minut. Wysokość kar w tym przypadku wynosi:

    –  Kara dla kierowcy: 0 zł do 15 min

    –  Kara dla firmy: 100 zł za czas do 15 min czyli już za 1 min

 

  • Nieprawidłowa przerwa po 6 h pracy

 

Zgodnie z art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców po 6 h pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż:

– 30 min. w przypadku, gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 h

– 45 min. w przypadku, gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 h.

 

Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 min. każdy, wykorzystywane w trakcie 6-godzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie. Przerwy ulegają skróceniu o przerwę w pracy trwającą 15 min., którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 h.

Przykład: Kierowca ani w trakcie 6h pracy ani bezpośrednio po 6h pracy nie odebrał wymaganej przerwy w pracy. Przyczyna: za dużo innej pracy. Kara dla firmy: 300 zł.

 

  • Przekroczenie czasu 10 h pracy w dobie w przypadku pracy w porze nocnej

 

Na podstawie art. 2 pkt 6a ustawy o czasie pracy kierowców, wyznacza się okres 4 godzin między 00:00 a 7:00, które stanowią porę nocną. Natomiast zgodnie z art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców, jeżeli kierowca pracuje w porze nocnej, czas pracy nie może przekroczyć 10 h w danej dobie. Naruszenie tego zakazu może pociągnąć za sobą wymierzenie kary dla firmy w wysokości:
– 50 zł za czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin

– 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin

Przykład: Kierowca przekroczył dopuszczalny czas pracy w porze nocnej o 3h.

 

Zamów szkolenie dla swoich kierowców już dzisiaj a bezpłatnie przeanalizujemy ich dokumentację pracowniczą. Nie musisz nigdzie jeździć, my przyjedziemy do Ciebie.

 

Skontaktuj się z nami: 

+48 33 472 08 91

dok@koben.pl

Scroll to Top