Kancelaria transportowa

NIELEGALNI IMIGRANCI – JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED NAŁOŻENIEM MANDATU?

NIELEGALNI IMIGRANCI – JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED NAŁOŻENIEM MANDATU?

Nielegalni imigranci

 

 

Nielegalni imigranci – rosnący problem

 

Problem nielegalnych imigrantów, usiłujących dostać się na terytorium Wielkiej Brytanii niestety pozostaje wciąż aktualny, zwłaszcza dla przewoźników wykonujących tam zlecenia transportowe. Nie tylko związany jest z narażeniem życia i zdrowia osób, które ukrywają się w pojazdach ciężarowych w celu nielegalnego przekroczenia granicy, ale stanowi także zagrożenie dla samych kierowców, jak i przewoźników, którzy narażeni są w tym zakresie na wysokie kary.

Maksymalna wysokość kary, jaka może zostać nałożona za wykrycie jednego nielegalnego imigranta w pojeździe, to aż 2.000,00 £. Ponadto osobna kara nakładana jest na kierowcę. Należy pamiętać, że przewoźnik i kierowca odpowiadają za zapłatę kar solidarnie, co oznacza, że w momencie, jeśli kierowca nie zapłaciłby swojej części kary, to ten obowiązek poniekąd automatycznie przechodzi na przewoźnika.

 

Jak uchronić się przed nielegalnym imigrantem w pojeździe ?

 

Z wyżej wymienionych powodów, należy zwrócić uwagę na kroki, jakie przewoźnicy i kierowcy powinni podjąć w celu uchronienia się od wtargnięcia do pojazdu osób niepożądanych. Zgodnie z zaleceniami Border Force, oprócz przygotowania wymaganej dokumentacji transportowej – tj. m.in. checklisty, wszelkich instrukcji dot. zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, należy dokładnie obserwować sam proces dokonywania załadunku oraz dokładnie sprawdzić stan załadowanego towaru.

Ponadto zaraz po dokonaniu załadunku konieczne jest zamontowanie odpowiednich zabezpieczeń, a następnie już w trakcie realizowania konkretnej trasy trzeba rzetelnie sprawdzać stan zastosowanych urządzeń zabezpieczających i odnotowywać na checkliście wszelkie ewentualne usterki, czy też dostrzeżone nieprawidłowości.

Analogiczne, czynności kierowca powinien wykonać także po odbyciu każdego ewentualnego postoju bez względu na czas jego trwania. Powyżej wskazane środki zapobiegawcze, powinny zostać podjęte raz jeszcze tuż przed samym wjazdem do tzw. United Kingdom Control Zone.

 

Zasady postępowania z nielegalnymi imigrantami wg Border Force

 

Border Force precyzyjnie wskazuje także, jak należy się zachować w razie wykrycia osób niepożądanych w pojeździe. Jeżeli kierowca zauważy cokolwiek podejrzanego, co mogłoby świadczyć o obecności nielegalnych imigrantów w pojeździe, należy niezwłocznie skontaktować się z:

Crimestoppers – +44 0 800 555 111.

 

Możliwe jest także zgłoszenie próby nielegalnego wtargnięcia poprzez stronę internetową – https://www.gov.uk/report-immigration-crime

Border Force przewiduje także możliwość ubiegania się o uzyskanie oficjalnej akredytacji stosowanego w danym przedsiębiorstwie transportowym systemu mającego na celu zapobieganie wtargnięciom nielegalnych imigrantów.

 

Dział prawny Kancelarii KOBEN przeprowadza przewoźników przez cały proces akredytacji Border Force. Pomagamy również przewoźnikom w sytuacjach kiedy doszło do naruszenia bez spełnienia wymaganych procedur. W sprawie szczegółów skontaktuj się z nami już dziś: dok@koben.pl

Uzyskanie akredytacji Border Force będzie z całą pewnością stanowiło duży atut w razie ewentualnego wykrycia nielegalnych imigrantów w pojeździe i może doprowadzić do uchylenia potencjalnej kary, bądź jej obniżenia.

Należy pamiętać, że podczas ewentualnego postępowania w sprawie wtargnięcia nielegalnych imigrantów konieczne jest wykazanie, że dochowano należytej staranności i rzeczywiście nie uczestniczono w tym nielegalnym procederze, ani też nie można było jemu zapobiec. Dlatego niezwykle istotne jest, aby posiadać na bieżąco opracowywane dokumenty, procedury i szkolenia, które ową staranność wykażą.

Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić: www.koben.pl

Scroll to Top