Kancelaria transportowa

KIEROWCA W TRASIE NIE BĘDZIE JUŻ W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

KIEROWCA W TRASIE NIE BĘDZIE JUŻ W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Zmiany w delegacjach kierowców.

Rząd planuje wprowadzić zmiany w ustawach dotyczących pracy kierowców oraz przewoźników

 

Obecnie na etapie rządowych konsultacji publicznych znajduje się projekt Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2021 r. zmierzający do zmiany przepisów m.in. ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Przepisy końcowe projektu przewidują wejście w życie zmian w terminie miesiąca po ogłoszeniu nowelizacji. Aktualnie projekt jest dopiero na początku drogi legislacyjnej. Zanim dojdzie do ogłoszenia nowelizacji, konieczne będzie uchwalenie ustawy przez parlament, a następnie jej podpisanie przez Prezydenta RP.

Warto jednak już teraz zwrócić uwagę, że wśród szeroko zakreślonych zmian dotyczących czasu pracy kierowców oraz zasad wykonywania zawodu przewoźnika, a także zmian w taryfikatorze kar administracyjnych, projekt zmierza do likwidacji możliwości odbywania podróży służbowej przez kierowców na obecnych zasadach.

 

Planowane zmiany i ich następstwa

 

Planuje się uchylenie art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców, który obecnie zawiera definicję podróży służbowej kierowców oraz art. 21a ustawy o czasie kierowców, który przyznaje kierowcom prawo do otrzymywania należności na pokrycie kosztów podróży służbowych zgodnie z zasadami uregulowanymi w art. 77(5) §3-5 Kodeksu pracy. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należności te w granicach przysługujących pracownikom sfery budżetowej są nieopodatkowane. Natomiast na podstawie §2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – należności te we wspomnianych limitach nie są wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Jednocześnie, aby nie pozostawiać luki w ustawie, projekt zawiera propozycję nowego art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców, zgodnie z którym kierowca odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77(5) §1 Kodeksu pracy.

Jeżeli zatem kierowca w trasie nie będzie w podróży służbowej – nie będą przysługiwały mu należności na pokrycie kosztów podróży służbowych, które byłyby zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz które nie byłyby wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W zasadzie nie ma przeszkód, aby wówczas kierowca otrzymywał nadal odpowiednie środki na wyżywienie i zakwaterowanie w podróży, ale środki te prawdopodobnie tak jak wynagrodzenie będą opodatkowane i wliczone do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Tym samym utrzymanie omawianych należności na dotychczasowym poziomie „netto” dla kierowców  przyczyni się do zwiększenia kosztów pracodawcy.

Istnieją jednak rozwiązania, które pozwolą pracodawcy na redukcję kosztów. Ich zastosowanie zależy jednak od ostatecznego kształtu nowelizacji.

Dział Prawny Kancelarii Transportowej KOBEN na bieżąco monitoruje proces legislacyjny omawianego projektu pod kątem możliwych rozwiązań dla przedsiębiorstw transportowych. W przypadku ogłoszenia nowelizacji zapraszamy do kontaktu celem poznania dostępnych możliwości korzystnego ukształtowania warunków pracy i płacy kierowców.

Skontaktuj się z nami: 

☎ +48 33 472 08 91

📩 dok@koben.pl

Scroll to Top