Kancelaria transportowa

WZROST STAWEK PŁACY MINIMALNEJ WE FRANCJI

WZROST STAWEK PŁACY MINIMALNEJ WE FRANCJI

 

Z dniem 1 października 2021 r. na podstawie Dekretu Ministra ds. zatrudnienia z dnia 27 września 2021 r. w sprawie podwyższenia płacy minimalnej wzrostowi uległo francuskie wynagrodzenie minimalne (SMIC). Minimalne wynagrodzenie godzinowe wynoszące dotychczas 10,25 EUR zostało podwyższone do kwoty 10,48 EUR.

 

Zazwyczaj taka podwyżka ustanawiana jest z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego jednak w tym przypadku konieczność podniesienia wysokości płacy minimalnej wyniknęła wprost z regulacji art. L3231-5 francuskiego Kodeksu Pracy, zgodnie z którym ,,gdy krajowy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągnie poziom odpowiadający wzrostowi o co najmniej 2% w stosunku do wskaźnika odnotowanego w momencie ustalania bezpośrednio poprzedzającej go wysokości płacy minimalnej, wysokość płacy minimalnej musi zostać zwiększona w takim samym stopniu od pierwszego dnia miesiąca następującego po publikacji wskaźnika powodującego ten wzrost”.

 

Wzrost wygrodzenia minimalnego zgodnie z art. L. 2211-1 Kodeksu Pracy dotyczy m.in. pracowników sektora prywatnego, a więc także kierowców wykonujących transport międzynarodowy na terytorium Francji.

 

Poniższa tabela zawiera aktualne stawki płacy minimalnej dla kierowców w sektorze transportu drogowego towarów:

GRUPA WSPÓŁCZYNNIK

STAWKA GODZINOWA

3 bis
Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
118-M 10,48€
4
Kierowca pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton
120-M 10,48€
5
Kierowca pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton
128-M 10,48€
6
Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 19 ton
138-M 10,48€
7
Wysoko wykwalifikowany kierowca pojazdów ciężarowych
150-M 10,49€

 

Wyżej wskazana stawka godzinowa powinna zostać zwiększona kolejno o +2%, +4%, +6% i +8% po upływie odpowiednio 2, 5, 10 i 15 lat zatrudnienia kierowcy u danego pracodawcy.

 

Eksperci KOBEN przedstawią konkurencyjną ofertę reprezentanta na terenie Francji:

https://koben.pl/przedstawiciel-we-francji/

Przypominamy o konieczności uwzględniania nowo obowiązujących stawek wynagrodzenia minimalnego podczas zgłaszania oddelegowania kierowców do Francji za pośrednictwem systemu SIPSI od dnia 1 października 2021 r.

 

Scroll to Top