Kancelaria transportowa

ZMIANA LIMITU KABOTAŻU NA TERYTORIUM WIELKIE BRYTANII

ZMIANA LIMITU KABOTAŻU NA TERYTORIUM WIELKIE BRYTANII

 

W rezultacie niedawno zakończonych konsultacji, celem uzupełnienia braków podstawowych towarów i uszczelnienia łańcucha dostaw, rząd brytyjski postanowi o tymczasowym rozluźnieniu zasad dotyczących przewozów kabotażowych  na terytorium Anglii, Szkocji oraz Walii.

Od 28 października 2021 r. aż do 30 kwietnia 2022 r. przewoźnicy spoza Wielkiej Brytanii będą mogli wykonywać kabotaż  na jej terytorium bez ograniczeń, przez okres 14 dni, licząc od dnia wjazdu z transportem międzynarodowym na teren Zjednoczonego Królestwa. To ogromna zmiana w porównaniu z dotychczasowym limitem dwóch kabotaży w ciągu 7 dni od wjazdu dla przewoźników z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Przez najbliższe 6 miesięcy możliwe będzie w zasadzie nielimitowane wykonywanie przejazdów kabotażowych – jedynym ograniczeniem jest okres dwóch tygodni, przez który kierowca może pozostać w Wielkiej Brytanii.  Po upływie 14 dni pojazd musi opuścić kraj, lecz nie ma wymogu co do pozostawania ciężarówki poza terytorium Wielkiej Brytanii przez określony czas. Teoretycznie może więc powrócić wykonując transport międzynarodowy już następnego dnia.

Pamiętaj o przygotowaniu kierowców do przewozów po Wielkiej Brytanii. Kancelaria KOBEN wdroży u Ciebie pełną procedurę przeciwdziałania nielegalnym imigrantom, dzięki czemu unikniesz postępowań Border Force.

KOBEN – USŁUGI PRAWNE

Scroll to Top