Kancelaria transportowa

AUSTRIA WPROWADZIŁA CAŁKOWITY LOCKDOWN

AUSTRIA WPROWADZIŁA CAŁKOWITY LOCKDOWN

 

Przedstawione warunki wjazdu do Austrii obowiązują do 31.12.2021 r. Ze względu na sytuację epidemiczną, w każdej chwili mogą ulec zmianie.

Póki co, zmiany nie dotyczą transportu drogowego, ale kierowcy zobowiązani są do okazania zaświadczenia (formularz „Bestätigung Schlüsselarbeitskraft”).

Dokument do pobrania TUTAJ

Kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego przekraczając granicę, nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają też kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji.

W przypadku tranzytu przez Austrię, konieczne jest spełnienie warunków umożliwiających wjazd z Austrii do kolejnego kraju.

Środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, których należy przestrzegać:

  • Podjęcie środków ochronnych, które zminimalizują niebezpieczeństwo infekcji (np. zapewnienie środków dezynfekujących, rękawiczek, maseczek itp.).
  • Kierowcy nie mogą opuszczać pojazdu, z wyjątkiem czynności, które są absolutnie niezbędne (np. potrzeby osobiste, takie jak pójście do toalety).
  • Jeżeli załadunek i/lub rozładunek towaru wymaga opuszczenia kabiny pojazdu, należy zachować bezpieczną odległość (2 m) od innych osób.
  • Jeżeli ze względu na lokalne warunki, nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób, personel kierujący pojazdem, musi zastosować odpowiednie środki ochrony własnej (np. zapobieganie kontaktowi bezpośredniemu z innymi osobami, rękawiczki, maseczki itp.).
  • Podwójna obsada pojazdu jest dozwolona, ​​jeśli zachowana jest odpowiednia bezpieczna odległość (1m) i ogólne zasady postępowania podczas pandemii COVID-19.
Scroll to Top