Kancelaria transportowa

SŁOWENIA – POSTÓJ CIĘŻKICH POJAZDÓW NA AUTOSTRADZIE

SŁOWENIA – POSTÓJ CIĘŻKICH POJAZDÓW NA AUTOSTRADZIE

 

W dniu 8 listopada 2021 r. na swojej oficjalnej stronie internetowej Spółka DARS zajmująca się obsługą i utrzymaniem słoweńskiej sieci autostrad oraz powiązanej infrastruktury wskazała, że w ciągu najbliższych kilku tygodni punkty postojowe na autostradach zostaną wyposażone w informacyjne znaki drogowe (ilustracja poniżej).

 

 

Zgodnie z komunikatem umieszczonym na białej tabliczce pod piktogramem autobusy oraz pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg będą mogły zostać pozostawione na wyznaczonych miejscach parkingowych przy autostradach maksymalnie przez 25 godzin.
Po opływie 25h kierowca będzie miał bezwzględny obowiązek opuszczenia parkingu.

W przypadku jednak dni, w których obowiązuje zakaz lub ograniczenia w ruchu dla wybranych pojazdów przez okres dłuższy niż 25 h, parkowanie będzie możliwe dłużej, ale wyłącznie do czasu zakończenia obowiązywania danego zakazu ruchu.

Co istotne za niestosowanie się do ww. przepisów przewidziane zostały kary grzywny w znacznej wysokości. Grzywna może zostać nałożona na następujące podmioty – na:

  1. kierowcę – w wysokości 300 EUR,
  2. przedsiębiorcę (osobę prawną) – w wysokości 1000 EUR,
  3. osobę odpowiedzialną – w wysokości 300 EUR.

 

Po przyjeździe na parking kierowca ma obowiązek niezwłocznie w widoczny sposób wskazać na wewnętrznej stronie szyby przedniej dokładną godzinę i datę rozpoczęcia postoju na parkingu. Niepozostawienie takiej informacji zagrożone jest grzywną do 150 EUR.

 

 

 

 

Scroll to Top