Kancelaria transportowa

ZMIANY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA PRZEJAZD NIEKTÓRYMI ODCINKAMI AUTOSTRAD

ZMIANY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA PRZEJAZD NIEKTÓRYMI ODCINKAMI AUTOSTRAD

 

Od  dzisiaj tj. 1 grudnia 2021 r. nastąpi zmiana systemu poboru opłat e – TOLL. Na płatnych odcinkach autostrady A2 Konin–Stryków i A4 Wrocław–Sośnica zlikwidowane zostaną szlabany na bramkach i uiszczenie opłaty za przejazd będzie możliwe wyłącznie drogą elektroniczną.

Powyższa zmiana dotyczy samochodów osobowych oraz motocykli (tj. pojazdów o dmc poniżej 3,5 tony).

Płatności za przejazd będzie można dokonać wyłącznie za pomocą:

  • e – biletu autostradowego,
  • aplikacji e-TOLL PL ,
  • urządzeń pokładowych OBU/ZSL.

W sytuacji nieuiszczenia opłaty za przejazd ww. odcinkami autostrad na kierującego pojazdem zostanie nałożona opłata dodatkowa w kwocie 500 zł, którą trzeba będzie uiścić w ciągu 14 dni. Istnieje jednak możliwość obniżenia wysokości opłaty dodatkowej do 400 zł, pod warunkiem, że zostanie ona uiszczona w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania. Jeśli w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu opłata za ten przejazd zostanie wniesiona poprzez zakup e-biletu autostradowego, to opłata dodatkowa nie będzie wymagana.

W sytuacji wykrycia braku ważnego e-biletu autostradowego lub urządzenia GPS przekazującego dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL (aplikacji e-TOLL PL, OBU/ZSL) podczas kontroli drogowej funkcjonariusz odpowiedniej służby, nałoży na kierującego pojazdem karę grzywny w wysokości 500 zł.

Scroll to Top