Kancelaria transportowa

ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM I USTAWIE O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM I USTAWIE O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

 

 W dniu 29.11.2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy, zmieniony projekt Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, na który od wielu tygodni czekali przedstawiciele branży transportowej.

 

Wcześniejszy projekt ustawy z dnia 27 lipca 2021 r. poddany został konsultacjom publicznym i modyfikacjom mającym na celu dostosowanie go do specyfiki i faktycznych problemów sektora transportu drogowego. W konsultacjach wzięły udział takie podmioty jak Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oraz liczne stowarzyszenia i związki przewoźników i pracodawców.

 

Nowy projekt ustawy z dnia 25 listopada 2021 r. przewiduje m.in. uregulowanie w Ustawie o transporcie drogowym definicji bazy eksploatacyjnej, rozszerzenie odpowiedzialność podmiotów zaangażowanych z transport drogowy oraz doprecyzowanie unijnych regulacji Pakietu Mobilności w zakresie przewozów kabotażowych. Projekt przewiduje również nowe uprawnienia kontrolujących oraz istotne zmiany w taryfikatorach kar dla kierowców, przewoźników i osób zarządzających transportem.

 

W Ustawie o czasie pracy kierowców projektuje się utrzymanie wcześniejszych zmian dotyczących wynagrodzenia z tytułu dyżurów kierowcy, a także – w ślad za poprzednim projektem – skonkretyzowanie regulacji dotyczących ewidencji czasu pracy. Jedną z najważniejszych zmian dla kierowców i przewoźników jest zmiana definicji podróży służbowej. Zgodnie z projektem podróżą służbową będzie każde zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość siedziby pracodawcy lub wyjazdu poza miejscowość siedziby w celu wykonania przewozu drogowego. Projekt ustawy wskazuje również wprost, że kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie będzie w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 §1 Kodeksu pracy. Powyższa modyfikacja pociągnie za sobą konieczność zmiany zasad wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym w oparciu o regulację Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

30 listopada projekt został poddany weryfikacji komisji prawniczej. Po wypracowaniu ostatecznej treści projektu ustawy zostanie on skierowana do pierwszego czytania w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z projektem Ustawa ma wejść w życie miesiąc po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym, za wyjątkiem niektórych zmian Ustawy o transporcie drogowym i Ustawy o czasie pracy kierowców, które mają wejść w życie odpowiednio z dniem 21 lutego 2022 r. oraz z dniem 2 lutego 2022 r.

 

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw zapraszamy na bezpłatny webinar Kancelarii Koben, który odbędzie się 9 grudnia 2021 r. o godz. 10:00.

Scroll to Top