Kancelaria transportowa

TRANSPORT DROGOWY – ZGŁOSZENIE DELEGOWANIA KIEROWCÓW

TRANSPORT DROGOWY – ZGŁOSZENIE DELEGOWANIA KIEROWCÓW

 

 

Nowy portal delegowania kierowców IMI, już od 2 lutego 2022r. zastąpi dotychczasowe krajowe systemy zgłaszania pracowników.

 

Z dniem uruchomienia nowego systemu utracą ważność wszystkie dotychczas złożone w poszczególnych państwach deklaracje delegowania pracowników.

Nowa platforma delegowania ujednolica katalog danych wymaganych do złożenia deklaracji delegowania oraz formularz zgłoszeniowy. Od lutego wymagane będzie zgłaszanie delegowania kierowców do wszystkich Państw Członkowskich UE, a w przyszłości również do Wielkiej Brytanii.

Portal delegowania kierowców to publiczny interfejs połączony z unijnym systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), za pośrednictwem którego przedsiębiorca może również przesyłać konieczne dokumenty na żądanie uprawnionego organu administracji państwa miejsca oddelegowania np. w przypadku kontroli kierowcy na drodze. Jeżeli organ uzna za stosowne żądanie wglądu w dokumenty inne niż posiadane przez kierowcę w kabinie może wysłać wniosek za pomocą nowego systemu. Przedsiębiorca natomiast będzie miał możliwość wymiany w systemie żądanych dokumentów i przesłania ich organowi.

Proces zakładania konta przewoźnika w systemie będzie wymagał podania wielu danych dotyczących przedsiębiorstwa jak i osoby zarządzającej transportem.

Istotny jest wymóg stworzenia bazy danych kierowców, gdzie poza podstawowymi danymi jak imię, nazwisko i adres konieczne będzie podanie daty wydania i ważności prawa jazdy oraz dokumentów tożsamości wraz z określeniem typu dokumentu, w ściśle określonym formacie. Dodatkowo wymagany jest również kraj wydania dokumentu tożsamości, numer karty kierowcy, data rozpoczęcia umowy o pracę wraz z określeniem prawa właściwego dla umowy o pracę.

Do dokonania zgłoszenia potrzebne będzie określenie kraju delegowania (należy pamiętać o nowym obowiązku zgłoszenia we wszystkich krajach członkowskich UE), daty delegowania, rodzaju wykonywanego transportu, rodzaju przewozu oraz danych osoby do kontaktu.

Zgłoszenia przygotowywane będą zgodnie z zasadą: 1 kierowca/1 kraj/1 zgłoszenie.

Czas delegowania kierowców wynosić będzie od jednego dnia do sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia zgłoszenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Na dokumencie zgłoszeniowym widoczny będzie kod QR, a kierowca będzie miał obowiązek posiadania przy sobie zgłoszenia w formie elektronicznej lub papierowej.

 

Dzięki usłudze Kancelarii Koben w zakresie zgłoszeń delegowania kierowców, tworzenie profilu w portalu delegowania oraz baz danych kierowców będzie przebiegać sprawnie i bez przeszkód. Zapraszamy do współpracy: dok@koben.pl

 

 

 

Scroll to Top