Kancelaria transportowa

WZROST PŁACY MINIMALNEJ WE FRANCJI

WZROST PŁACY MINIMALNEJ WE FRANCJI

 

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. francuska płaca minimalna SMIC została zwiększona o 0,9 %. Dla porównania w poprzednim roku odnotowano wzrost o 0,99 % od stycznia oraz o 2,2% od października 2021 r.

 

W związku z tym wzrostem podstawowa minimalna płaca godzinowa brutto we Francji wynosi obecnie 10,57 EUR. Przedmiotowa zmiana przekłada się bezpośrednio na wzrost stawek w sektorze transportu drogowego towarów. Aktualne stawki z uwzględnieniem francuskiego wynagrodzenia minimalnego wynoszą:

 

GRUPA WSPÓŁCZYNNIK STAWKA GODZINOWA
3 bis
Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
118-M 10,57€
4
Kierowca pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton
120-M 10,57€
5
Kierowca pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton
128-M 10,57€
6
Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 19 ton
138-M 10,57€
7
Wysoko wykwalifikowany kierowca pojazdów ciężarowych
150-M 10,57€

 

Zgodnie z francuskim krajowym układem zbiorowym pracy w transporcie drogowym stawka godzinowa dla pracowników sektora transportu drogowego musi być podwyższona o dodatek stażowy, którego wysokość uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy. Dodatek ten wynosi +2%, +4%, +6% i +8% odpowiednio po 2, 5, 10 i 15 latach pracy.

 

Warto jednak wskazać, że obecnie w ramach wyżej wspomnianego układu zbiorowego negocjowane są podstawowe stawki godzinowe dla kierowców w transporcie towarów. 5 stycznia 2022 r. miało miejsce trzecie już spotkanie w ramach corocznych negocjacji (NAO), które zakończyło się brakiem kompromisu w sprawie podwyżki stawek płacy minimalnej. Organizacje reprezentujące pracowników uznały propozycję podwyżki na poziomie 4,2 % oraz 5% za nieakceptowalną i domagają się wzrostu o co najmniej 10% w stosunku do stawek ustalonych w poprzednim porozumieniu. Ostatnia sesja negocjacyjna zaplanowana została na 31 stycznia 2022 r. Informacje o ewentualnym wzroście stawki na mocy układu zbiorowego będziemy na bieżąco publikować na naszym blogu.

 

Scroll to Top