Kancelaria transportowa

NOWE TOWARY OBJĘTE SYSTEMEM SENT

NOWE TOWARY OBJĘTE SYSTEMEM SENT

Koben-zmiany-w-sent

Uprzedzamy o kolejnych zmianach w ramach regulacji prawnych dotyczących przewozów towarów wrażliwych oraz obrotu paliwami opałowymi. W dzienniku ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r., zmieniające przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Przypominamy, że przewóz towarów wrażliwych oraz obrót paliwem opałowym jest ściśle powiązany z obowiązkiem zgłoszenia do SENT. Dlatego tak istotne jest śledzenie wszelkich zmian w katalogu towarów, które podlegają systemowi monitorowania przewozu i obrotu.

Z dniem 22 lutego 2022 r. wchodzi w życie zmiana dotycząca nowych towarów, których przewóz zostanie objęty systemem monitorowania. Systemem SENT zostanie objęty przewóz odpadów oraz rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814.

Zmiany odnoszą się między innymi do przewozu odpadów. Od dnia 22 lutego 2022 r. każdy przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów musi zostać zarejestrowany w SENT. Obowiązek dotyczy także odpadów z tzw. zielonej listy, których przywóz nie wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wyjątkiem od obowiązku rejestracji w systemie SENT jest przywóz lub tranzyt odpadów z zielonej listy o masie nieprzekraczającej 20 kg.

Drugim aspektem wprowadzonych zmian jest objęcie systemem SENT rozpuszczalników i rozcieńczalników (CN 3814), zawierających więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów. Natomiast zwolnione z obowiązku zgłaszania będą przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

 

Zachęcamy do podjęcia współpracy w ramach Ochrony Prawnej Przewoźnika, dzięki której zapewniamy między innymi porady prawne w bieżących sprawach transportowych.

Szczegóły: https://koben.pl/ochrona-prawna-przewoznika-i-wsparcie-na-drodze/

Scroll to Top