Kancelaria transportowa

Od 21 maja 2022r. wymagana licencja wspólnotowa dla busów.

Od 21 maja 2022r. wymagana licencja wspólnotowa dla busów.

 

Od dnia 21 maja 2022 roku przepisy w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 a także przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym stosujemy także do pojazdów wykorzystywanych do przewozu rzeczy, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 2,5 tony.

 

W konsekwencji przewoźnik który dotychczas zwolniony był z uzyskania licencji wspólnotowej na przewóz rzeczy i nie posiadał takiej licencji powinien o nią wystąpić. Jeżeli przewoźnik dysponował licencją powinien zgłosić do niej dodatkowe pojazdy (dotychczas zwolnione) oraz uzyskać dla każdego z tych pojazdów wypis z licencji, który powinien stale znajdować się w pojeździe. Możliwość wystąpienia o wydanie licencji, zgłoszenia dodatkowych pojazdów i uzyskania dodatkowych wypisów z licencji istnieje od dnia 05.02.2022 roku.

 

Dodatkowo, jeżeli przewoźnik  wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o DMC powyżej 2,5t do 3,5t zatrudnia lub korzysta z usług kierowcy, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym w rozumieniu dyrektywy Rady 2003/109/WE, to dla takiego kierowcy istnieje obowiązek uzyskania świadectwa kierowcy.

 

Kancelaria transportowa KOBEN pomaga w uzyskaniu licencji wspólnotowej i świadectw kierowców.
Zapraszamy do kontaktu.

☎ +48 500 415 527
Scroll to Top