Kancelaria transportowa

Tymczasowe zmiany dotyczące czasu pracy kierowców na terytorium Polski

Tymczasowe zmiany dotyczące czasu pracy kierowców na terytorium Polski

 

 

W związku ze szczególną sytuacją, opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury, którym wprowadzono tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, pozwalające m.in. na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu.

Nowe zasady obowiązują od 4 marca 2022 r. do dnia 2 kwietnia 2022 r. i znajdują zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy tylko na terytorium RP.

Wprowadzone odstępstwa:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

 

Aby uniknąć kary podczas kontroli drogowej kierowcy korzystający z powyższych odstępstw muszą pamiętać o obowiązku odnotowania faktu skorzystania z odstępstwa na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego.

 

Opublikowane obwieszczenie: TUTAJ

 

Scroll to Top