Kancelaria transportowa

Obowiązek delegowania osób samozatrudnionych na terenie Holandii

Obowiązek delegowania osób samozatrudnionych na terenie Holandii

 

Koben-holandia-delegacje

 

Przypominamy, iż zgodnie z prawem holenderskim, na podstawie art. 6 ust. 6 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) przepisy dotyczące obowiązkowego powiadomienia odpowiednich organów holenderskich o delegowaniu pracownika do czasowego wykonywania pracy na terytorium Holandii stosuje się w dalszym ciągu, odpowiednio do osób samozatrudnionych.

 

Samozatrudnionego art. 1 ust. 3 WagwEU definiuje jako osobę, która w ramach wykonywania swojego zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej tymczasowo wykonuje pracę w Holandii z innego państwa członkowskiego, ale nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Holandii, ani nie wykonuje zwyczajowo pracy w Holandii lub z Holandii.

 

W praktyce oznacza to, że polscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wykonujący osobiście zadania związane z prowadzoną działalnością np. przewóz drogowy rzeczy na terenie Królestwa Niderlandów, tak jak miało to miejsce  wcześniej, powinni notyfikować wykonywanie pracy w holenderskim systemie Meldloket Posted Workers.

 

Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy działalności w zakresie transportu drogowego osób.

W sektorze transportu drogowego rzeczy mamy obowiązek zgłoszenia wykonywania:

 

  • transportu bilateralnego z Polski do Holandii i z Holandii do Polski
  • transportu drogowego typu cross-trade z Holandii to innych państw członkowskich oraz
  • kabotażu.

 

Przejazd tranzytowy bez dokonywania załadunku lub rozładunku na terenie Holandii jest wyłączony z obowiązku zgłoszenia delegowania.

 

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek ma obowiązek zgłosić:

  • swoją tożsamość,
  • dane przedsiębiorstwa;
  • sektor, w którym wykonywania będzie praca w Holandii oraz rodzaj aktywności;
  • numer rejestracyjny pojazdu;
  • datę rozpoczęcia delegowania;
  • tożsamość osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia;
  • posiadanie deklaracji A1 lub innego rodzaju dowodów wskazujących, gdzie opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne, ze względu na składkę na odpowiedni system zabezpieczenia społecznego.

 

Zgłoszenia należy dokonać z wyprzedzeniem a deklaracja jest ważna 1 rok od wprowadzonej daty rozpoczęcia.

Obowiązek delegowania samozatrudnionych wynika z przepisów prawa holenderskiego i ma zastosowanie tylko na terenie Holandii. Na dzień dzisiejszy Królestwo Niderlandów jest jedynym krajem, który wymaga zgłoszenia osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Przypominamy, iż osoby wykonujące przewóz w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą są wyłączone z zastosowania dyrektywy UE 2020/1057, zatem nie ma obowiązku zgłaszania ich za pośrednictwem portalu Road Transport Posting Declaration połączonego z IMI.

 

Podkreślić należy, że kierowcy pozostający w stosunku pracy i wykonujący przewozy na terenie Holandii w sytuacjach, które kwalifikują się jako delegowanie powinni mieć przy sobie deklarację delegowania z IMI.

 

Kierowcy samozatrudnieni natomiast, w razie kontroli, mają obowiązek przedstawienia deklaracji z systemu Meldloket wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość, opłatę składek ubezpieczenia społecznego i prawo do użytkowania pojazdu, a także tożsamość osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia.

 

Scroll to Top