Kancelaria transportowa

Podniesienie stawki płacy minimalnej w Niemczech

Podniesienie stawki płacy minimalnej w Niemczech

Koben-niemcy-wzrost-placy-minimalnej

 

Podniesienie stawki płacy minimalnej w Niemczech!

Niemcy ustanowili po raz pierwszy płacę minimalną w 2015 roku. Wtedy wynosiła ona 8,50 euro na godzinę. Obecnie stawka minimalna to 9,82 euro. Za ustalanie wysokości płacy minimalnej odpowiada specjalna komisja złożona z przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych. Nowy rząd w Berlinie zapowiedział jednak podwyższenie płacy minimalnej. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, 23 lutego br., rząd niemiecki przyjął projekt ustawy o podniesieniu płacy minimalnej, która od 1 października 2022 r., wzrośnie do 12 EURO.

 

Podwyżka płacy minimalnej została uzgodniona w umowie koalicyjnej i odpowiada ona około 60 % średniej płacy w Niemczech. Jest to punkt odniesienia zalecany w dyskursie europejskim, dla odpowiedniej minimalnej ochrony pracowników. Przyszłe korekty płacy minimalnej, będą nadal dokonywane na podstawie uchwał Komisji ds. Płacy Minimalnej, a kolejną podwyżkę przewiduje się 1 stycznia 2024 r.

 

Na posiedzeniu gabinetu uzgodniono również, że Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych oraz Federalne Ministerstwo Finansów wspólnie zbadają, w jaki sposób egzekwowanie płacy minimalnej można jeszcze bardziej usprawnić, poprzez elektroniczne i zabezpieczone przed manipulacją rejestrowanie godzin pracy, jednak bez nadmiernego obciążania zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, zakupem systemów do rejestracji czasu pracy lub cyfrowych aplikacji.

Scroll to Top